IT og informasjonssystemer favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Bachelor, 3 år

Organisering

  • Undervisning ved lærestedet

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Næringslivet og offentlig sektor har stort behov for deg med kompetanse om programmering, webløsninger, informasjonssystemer og IT-forvaltning generelt. Denne bacheloren vil åpne mange karriereveier for deg.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor studium

Tilbys ved:

  • Campus Bø

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

Alle (primær)
42.4 (ordinær)

Studieplasser

65

Søknadskode (SO)

222449