Fakta

Sted:
Campus Vestfold
Studietype:
Årsstudium
Studieform: Samlingsbasert
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
60
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • 36.00 (ordinær)
Studieplasser: 25
Søknadskode (SO): 222717

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Sørøst-Norge

18. januar 2024.

Om studiet

Forstå samspillet mellom det globale, det nasjonale og det lokale. Lær om internasjonale relasjoner og global utvikling sett i forbindelse med historiske, økonomiske, politiske og kulturelle endringsprosesser.

Kvalifikasjon/tittel

Årsstudium

Alle utdanninger innen