Fakta

Sted:
Campus Porsgrunn
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Sørøst-Norge

17. november 2023.

Om studiet

Som kjemiingeniør kan du bidra til at samfunnet når klimamålene gjennom bruk av fornybar energi, utvikling av prosessteknologi og bærekraftig ressursbruk. Du får kunnskap om prosessers virkemåte, energiforbruk og miljøavtrykk i et livsløpsperspektiv.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor studium

Alle utdanninger innen