Fakta

Sted:
Campus Porsgrunn
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Sørøst-Norge

26. januar 2023.

Om studiet

Som kjemiingeniør kan du gi et viktig bidrag inn i det grønne skiftet. Utdanningen gir deg kunnskap om fornybar energi og energieffektive industriprosesser. Du vil lære om effektiv, klimavennlig og bærekraftig bruk av energi.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor studium

Alle utdanninger innen