Ingeniørfag, kjemiingeniør – Ren energi- og prosessteknologi favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Bachelor, 3 år

Organisering

  • Undervisning ved lærestedet

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Som kjemiingeniør i ren energi og prosessteknologi kan du gi et viktig bidrag til det grønne skiftet. Utdanningen gir kunnskap om fornybar energi og energieffektive industriprosesser. Du lærer om effektiv, klimavennlig og bærekraftig bruk av energi.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor studium

Tilbys ved:

  • Campus Porsgrunn

Informasjon fra Samordna Opptak

Opptakskrav

Poenggrenser 2019

Alle (primær)
Alle (ordinær)

Studieplasser

10

Søknadskode (SO)

222688