Fakta

Sted:
Campus Porsgrunn
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: HING
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 10
Søknadskode (SO): 222688

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Sørøst-Norge

13. februar 2023.

Om studiet

Som kjemiingeniør kan du bidra til at samfunnet når klimamålene gjennom bruk av fornybar energi, utvikling av prosessteknologi og bærekraftig ressursbruk. Du får kunnskap om prosessers virkemåte, energiforbruk og miljøavtrykk i et livsløpsperspektiv.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor studium

Alle utdanninger innen