Fakta

Sted:
Campus Kongsberg
Studietype:
Enkeltemne
Studieform: Samlingsbasert
Studiepoeng:
15
Søknadsfrist: 10. mars

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Sørøst-Norge

24. april 2024.

Om studiet

Optikere med autorisasjon som har opplæring i bruk av diagnostiske medikamenter enten i sin grunnutdanning eller i form av tilleggsutdanning bekreftet ved utstedelse av bevis fra Norges Optikerforbund, kan rekvirere øyedråper til diagnostisk bruk.

Samlinger 2024

Samlinger GKD1:

  • Uke 15: 3/4
  • Uke 23: 4/6 - praktisk eksamen (sammen med GKD2)
  • Dato for skriftlig digitalt eksamen er ikke fastsatt
  • I tillegg kommer det en del egenarbeid.

Samlinger GKD2:

  • Uke 15: 4/4 - 5/4
  • Uke 20: 13/5 - 14/5
  • Uke 23: 3/6 - 4/6, inkludert praktisk eksamen
  • Uke 24: 11/6 - skriftlig digital eksamen

Alle samlinger er fysisk på Campus Kongsberg

Opptakskrav

Norske søkere

Søker må ha autorisasjon/lisens som optiker i Norge basert på en 3-årig bachelorgrad i optometri eller tilsvarende høyskoleutdanning. Hvis innholdet i ”Godkjenningskurs for bruk av diagnostiske medikamenter 1" (GKD1) ikke er inkludert som en del av søkers bachelorgrad, må søker ta GKD1 i tillegg. 

Alle søkere med 2-årig optometri utdannelse fra Norge (dvs. fra 1989 eller eldre) må ha bestått GKD1 fra tidligere eller ta GKD1 samtidig som GKD2. 

Utenlandske søkere

Utenlandske optikere som ønsker å søke om autorisasjon i Norge må vedlegge kopi av sin norske lisens som er basert på en 3-årig bachelorgrad i optometri eller tilsvarende høyskoleutdanning. Hvis innholdet i ”Godkjenningskurs for bruk av diagnostiske medikamenter 1" (GKD1) ikke er inkludert som en del av søkers bachelorgrad, må søker ta GKD1 i tillegg. 

Søkere med dansk utdannelse eldre enn 2011, må ha bestått GKD1 fra tidligere eller ta GKD1 samtidig som GKD2. For søkere med bachelorutdanning fra andre land vil behovet for å ta GKD1 bli vurdert ut fra utdanningssted og innhold i bachelorutdanningen. 

 

Dersom du trenger GKD1 for å kvalifisere til opptak på GKD2 vil du få tilbud om å ta GKD1 samtidig som GKD2. Studenter som tar GKD1 og GKD2 samtidig, vil få en større arbeidsbelastning.  

GKD1 skal gi generell kunnskap og ferdigheter tilsvarende det nivået som ble undervist i den 3-årige optikerutdanningen før ordningen med bruk av diagnostiske øyedråper ble innført av norske myndigheter i 2004.

Pris for GKD1: kr. 13 500

Språkkrav

Hvis du ønsker å ta GKD2 med engelsk som undervisningsspråk må du dokumentere dine engelskkunnskaper

Hvis du ønsker å ta GKD2 med norsk som undervisningsspråk og har utdanning fra land utenfor Norden, må du dokumentere at du fyller vilkårene for språkkrav i norsk og engelsk. 

Opptaksinformasjon

Studiet er søkbart fra 01.12.2023 til 10.03.2024.