Fakta

Sted:
Tromsø
Studietype:
Master, 5 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Pris:

0

Studiepoeng:
300
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: SIVING
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 20
Søknadskode (SO): 186814

Informasjon er oppdatert av UiT Norges arktiske universitet

8. januar 2024.

Om studiet

Vil du være med på å utforske nordlyset, atmosfæren og verdensrommet? I dette studiet vil du lære om hvordan det som skjer i atmosfæren påvirker oss i hverdagen, og hvorfor nordlyset oppstår slik det gjør. Du vil lære om raketter, satellitter og radarer for å studere nordlyset og andre fenomener i atmosfæren og det nære verdensrommet.

UiT er unikt plassert for å studere nordlyset og det nære verdensrommet over polområdene. Dette gir store fordeler for forskning i romfysikk.

I studiet vises praktiske problemer knyttet til utvikling av instrumenter som brukes til å gjøre målinger fra jorda eller i verdensrommet. Du vil også arbeide med informasjon som instrumenter på raketter og satellitter leverer fra verdensrommet. Du kan spesialisere deg i radar- og sensorteknikker, optiske observasjoner, måleinstrumenter på raketter og laboratorieeksperimenter.

UiT er med på å bygge en ny radarstasjon, EISCAT_3D, som skal være med på å observere solstormer, romvær og nordlys i Arktis. UiT samarbeider også med Andøya Space Center og gjør at du kan jobbe med rakettprogram, eller med observasjonsprosjekter fra Svalbard. Forskning på verdensrommet er internasjonalt, og studiet gir mulighet for arbeid sammen med både NASA og ESA på mange prosjekter.

I løpet av studiet skal du lære om mange forskjellige sider ved romforskning. Studiet inneholder temaer som meteorer, kosmisk støv og romvær. Du vil også lære om plasmafysikk og radar- og sensorteknikker, og hvordan man bruker raketter til å gjøre observasjoner i verdensrommet.

Undervisningsopplegg

Studiehverdagen består av forelesninger, gruppearbeid og lab. I forelesninger gjennomgås teori og faglige tema. I gruppearbeidet er studentene aktive gjennom løsning av oppgaver og diskusjon rundt problemstillinger. Fagene kan også ha laboratorieøvelser, pc-lab eller feltkurs.

Tidlig i det første semesteret arrangeres det et introseminar med bedriftsbesøk, grundig presentasjon av studiet og forskningen i studieområdet. I løpet av studietiden vil det også være muligheter for ekskursjon til Andøya Space Center, EISCAT og andre foredrag fra bedrifter og forskningsmiljøer som er relevant for deg.

I hvert fag det en muntlig eller skriftlig eksamen, ofte i kombinasjon med hjemmeeksamen, prosjektoppgave eller laboratorierapport. I mange av fagene, spesielt i starten av studiet, kreves obligatoriske oppgaver (arbeidskrav) godkjent for tilgang til eksamen. Eksamensordningen er nærmere beskrevet for hvert enkelt fag i studieprogrammet.

Studiet avsluttes med en masteroppgave. I prosjektarbeid og i masteroppgaver gis individuell veiledning fra instituttets vitenskapelig ansatte. Masteroppgaven kan etter avtale også gjennomføres i, eller i samarbeid med, en bedrift.

Opptakskrav

Opptaksinformasjon

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller realkompetanse, samt følgende spesielle opptakskrav:

Matematikk R1 (S1 + S2) og Matematikk R2 og Fysikk 1

Studiet er åpent og ikke adgangsregulert. Alle som oppfyller opptakskravene får tilbud om studieplass.

Mangler du generell studiekompetanse og/eller matematikk R1 og R2, og fysikk 1?

For ingeniør- og sivilingeniørstudier finnes det flere alternative opptaksveier for å kvalifisere til opptak. Les mer om de ulike opptaksveiene, (forkurs, realfagskurs, Y-vei og 3-semester) og finn opptaket som passer dine kvalifikasjoner.

Innpassing

Søkere som har relevant høyere utdanning fra tidligere kan søke om innpassing av emner, som etter faglig vurdering kan erstatte emner i studiet og brukes som en del av graden. En individuell utdanningsplan for resten av studietiden utarbeides. Du søker da opptak gjennom Samordna opptak og leverer søknad om innpassing etter at du er tatt inn som student på studieprogrammet.

Læringsutbytte

Studiet bygger videre på kunnskap i matematikk og fysikk fra videregående, og introduserer deg for programmering og statistikk. I

På dette studiet vil du lære om hvilke prosesser som skjer i det nære verdensrommet og området rundt polenee. Blant annet vil du lære om hvordan transport av energi foregår i atmosfæren, og hvordan og hvorfor nordlyset oppstår . Du vil lære om elektromagnetisk stråling, plasmafysikk og teknologi som brukes til utforskning av det nære verdensrom.

Studietinneholder temaer som nordlys, meteorer, kosmisk støv og romvær. Du vil også lære mer om plasmafysikk og radar- og sensorteknikker. Du vil få kunnskap om hvordan man bruker raketter til å gjøre observasjoner i verdensrommet.

Du vil også få mulighet til å gjennomføre et selvstendig prosjekt innenfor romfysikk eller romteknologi.

Karrieremuligheter

I studiet jobber du med komplekse problemer innenfor fysikk, matematikk og programmering med fordypning i romfysikk.

Tidligere studenter har etter studiet fått seg jobb hos blant annet KSAT, Andøya Space Center og NAROM.

Etter endt studiet kan du jobbe med:

  • Sensor- og instrumentutvikling
  • Statistiske/numerisk analyse
  • Analyse av prosesser i atmosfæren
  • Rakett- og romforskning
  • Applikasjons- og systemutvikling
  • IT
  • Teknologi og innovasjon

Utveksling

Det er mulig å dra på utveksling i løpet av studietiden. UiT har utvekslingsavtaler med mange universiteter i hele verden. Studiet har avtaler i Skandinavia, resten av Europa, Nord Amerika og Australia.

Studiet har fagspesifikke avtaler med Lund University i Sverige og University of Saskatchewan i Canada.

Et opphold ved Universitetssenteret på Svalbardeller et annet universitet i Norge er også mulig.

Utvekslingsoppholdet anbefales hovedsakelig etter femte semester. For mer informasjon om utveksling, les her.

Kvalifikasjon/tittel

MASTER I TEKNOLOGI/SIVILINGENIØR

Alle utdanninger innen