Pedagogikk - årsstudium favoritt ikon

Universitet og høgskole
Hvorfor har vi blitt som vi er blitt? Hva har betydning for menneskets utvikling og læring? Pedagogikk er en vitenskap som studerer menneskers utvikling, samhandling og læring i relasjon til kultur og samfunn. Studiet gir en innføring i pedagogisk teori, herunder blant annet emner i pedagogisk psykologi, pedagogisk filosofi, didaktikk, utdanningshistorie og utdanningssosiologi. Pedagogikk som vitenskap og forskningsområde inngår i porteføljen til de fleste europeiske breddeuniversiteter. I tillegg er pedagogikk et redskaps- og danningsfag i en rekke profesjonsutdanninger ved universiteter og høyskoler. Studiet passer for deg som er interessert i pedagogiske prosesser, og som vil forstå og legge til rette for læring og utvikling hos barn, unge og voksne.  

Studienivå

Årsstudium

Søknadsfrist

15. april 2019

Studiepoeng

60

Semester

2

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse

Tilbys ved:

  • Tromsø

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

Nytt (primær)
Nytt (ordinær)

Studieplasser

30

Søknadskode (SO)

186220

Lignende utdanninger