Fakta

Sted:
Tromsø
Studietype:
Årsstudium
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Pris:

0

Studiepoeng:
60
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: REALFA
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 30
Søknadskode (SO): 186205

Informasjon er oppdatert av UiT Norges arktiske universitet

8. januar 2024.

Om studiet

Ønsker du å lære mer om matematikk? Årsstudium i matematikk gir deg en innføring i matematisk tenking, statistikk og programmering. Studiet kan være en inngang til videre studier innen realfag. Studiet passer også deg som er interessert i matematikk eller som ønsker å øke din kompetanse i forbindelse med arbeid.

Studiet inneholder grunnleggende matematikkemner som kalkulus, lineær algebra og diskret matematikk. I tillegg får man en innføring i statistikk, sannsynlighetsregning og programmering. Studiet kan tas på deltid.

Undervisningsopplegg

Studiehverdagen består av forelesninger, gruppearbeid og lab. I forelesninger gjennomgås teori og faglige tema. I gruppearbeidet er studentene aktive gjennom løsning av oppgaver og diskusjon rundt problemstillinger. Fagene kan også ha pc-lab.

I hvert fag det en muntlig eller skriftlig eksamen, ofte i kombinasjon med hjemmeeksamen, prosjektoppgave eller laboratorierapport. I mange av fagene, spesielt i starten av studiet, kreves obligatoriske oppgaver (arbeidskrav) godkjent for tilgang til eksamen. Eksamensordningen er nærmere beskrevet for hvert enkelt fag i studieprogrammet.

Opptaksinformasjon

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller realkompetanse, samt følgende spesielle opptakskrav:

Matematikk R1 (S1 + S2) og ett av følgende krav

  • Matematikk R2 eller
  • Fysikk 1 + 2 eller
  • Kjemi 1 + 2 eller
  • Biologi 1 + 2 eller
  • Informasjonsteknologi 1 + 2 eller
  • Geofag 1 + 2 eller
  • Teknologi og forskningslære 1 + 2

Studiet er åpent og ikke adgangsregulert. Alle som oppfyller opptakskravene får tilbud om studieplass.

Har du generell studiekompetanse, men mangler matematikk R1 og R2, og fysikk 1?

Du kan ta Realfagskurset i Tromsø for å få denne kompetansen. Realfagskurset i Tromsø er på vårsemesteret og er et fulltidsstudium.

Mangler du generell studiekompetanse?

Hvis du er 25 år eller eldre kan du søke opptak på bakgrunn av realkompetanse. Søknadsfristen for realkompetansesøkere er 1. mars. Du likevel dekke eventuelle spesielle opptakskrav på det enkelte studieprogrammet.

Innpassing

Søkere som har relevant høyere utdanning fra tidligere kan søke om innpassing av emner, som etter faglig vurdering kan erstatte emner i studiet og brukes som en del av gjeldende studieprogram. En individuell utdanningsplan for resten av studietiden utarbeides. Du søker da opptak gjennom Samordna opptak og lever søknad om innpassing etter at du er tatt om som student på studieprogrammet.

Læringsutbytte

Du lærer om lineær algebra og diskret matematikk, og får inngående kjennskap til kalkulus. Du lærer i tillegg om statistikk og hvordan programmering kan brukes som et verktøy for å løse matematiske problemer. Du lærer å løse tverrfaglige problemer gjennom matematiske metoder, både analytisk og numerisk.

Karrieremuligheter

Studiet gir ikke selvstendig yrkeskompetanse, men er beregnet for deg som ønsker å oppgradere matematikkunnskapene dine. Det passer også bra for lærere som ønsker videreutdanning i matematikk.

Kvalifikasjon/tittel

Årsstudium i Matematikk

Alle utdanninger innen