Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Tromsø

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

10

Semester

1

Studieform

Nettstudium, samlingsbasert

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

1. juni

Oppstartsdato

Høst

Om studiet

Innhold

 • Digitale transformasjoner og fremvoksende digitale teknologier innen maritim næring.
 • Teknologier for industriell og maritim digitalisering som IoT, autonom framdrift, digitale tvillinger, kunstig intelligens, maskin læring, stor data, blokk-kjede-teknologi, skytjenester og datahåndtering
 • Teknologiens betydning for mer effektiv og bærekraftig skipsfart.

Studiets oppbygging

Emnet består av 3 moduler:

 • Digitale transformasjon i maritime virksomheter
 • Teknologier for industriell og maritim digitalisering
 • Teknologienes betydning for mer effektiv og bærekraftig skipsfart

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten har:

 • oversikt over begreper, modeller og konsepter innen digitalisering og digitale transformasjoner og dets tilhørende drivere og suksessfaktorer.
 • gode kunnskaper om teknologier for industriell digitalisering som autonom framdrift, tingenes internett (IoT) og digitale tvillinger.
 • kjennskap til konsepter innen maskin læring, kunstig intelligens, stor-data og datahåndtering og hvordan disse kan anvendes på maritime data for økt nytte innen maritim drift og bærekraftig skipsfart.
 • har kjennskap til andre teknologier som har betydning for maritim digitalisering som digitale tvillinger, blokk-kjede, sky tjenester.

 

Ferdigheter

Studenten har:

 • har innsikt i og kan forklare hvordan fremvoksende teknologier og digitale trender som vil forme den maritim næring framover.
 • har innsikt i hvordan de forskjellige teknologiene for maritim digitalisering har betydning for digitale transformasjoner og kan benyttes for økt merverdi og optimalisering innen de forskjellige maritime domenene samt hva som er disse teknologienes svakheter og begrensninger.
 • evne til å forklare hvordan og hvilke data som skapes i de forskjellige maritime segmenter og forretningsområder og hva som karakteriserer dem.
 • innsikt i å kunne skille mellom de forskjellige typer data og datakilder som er tilgjengelig i maritim næring og hvordan disse kan analyseres og anvendes for driftsoptimalisering og for nyttegjøring til mer miljøvennlig og bærekraftig skipsfart

 

Generell kompetanse

Studenten har:

 • kompetanse i å identifisere og beskrive hvilke aktiviteter og virksomhetsområder i de maritime næringene som er relevant for digitalisering.
 • kompetanse om hvilke type teknologier som benyttes innen maritim digitalisering og kan forklare hvordan disse kan anvendes for bedre beslutningsstøtte særlig relatert til utfordringer innen miljøvennlig og bærekraftig skipsfart.

 

Alle utdanninger innen