Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Stavanger

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180

Semester

6

Studietempo

Heltid

Søknadsfrist

20 april, kl 14:00

Opptakskrav

GENS

Poenggrenser 2021

  • 41.00 (primær)
  • 44.50 (ordinær)

Studieplasser

45

Søknadskode (SO)

217881

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Statsvitenskap defineres gjerne som det systematiske studiet av politikk. Men hva menes med det? Og hva lærer du om på bachelorprogrammet i statsvitenskap ved UiS?

Studiets oppbygging

Hvem har politisk makt i Norge - og i resten av verden - og hvorfor har de det? Hva er det som gjør at ikke alle land blir demokratiske? Hvordan kan vi si at flertallet har rett til å styre over mindretallet? Hvorfor stemmer folk som de gjør?

Dette er eksempler på noen av spørsmålene du vil bruke tid på i løpet av bachelorprogrammet i statsvitenskap. Du lærer om hvordan samfunnet og politikken er organisert, hvordan maktforholdene er og hvordan politikk utformes, påvirkes, gjennomføres og virker.

Men hva er politikk da? En av de mest brukte definisjonene sier at politikk er alle aktiviteter som vedrører den autoritative fordelingen av verdier i et samfunn. En enklere versjon sier at politikk kan fanges inn med spørsmålet «Hvem får hva, når og hvordan?».

På studieprogrammet undersøkes dette spørsmålet i en rekke emner som til sammen dekker statsvitenskapens kjerneområder; fra politisk teori, til offentlig politikk og administrasjon, internasjonal politikk og komparativ politikk. I tillegg lærer du selvfølgelig også å studere politikk «systematisk», gjennom emner i samfunnsvitenskapelig metode.

I løpet av utdanningen har du muligheten til å skape din egen profil gjennom valgfrie emner (50 studiepoeng). Utveksling og praksisopphold er to måter å gjøre dette på.

Det legges til rette for at alle studenter reiser på utveksling i 4. semester.

Du kan også søke om å få et praksisopphold i en virksomhet. Gjennom praksisemnet blir studentene mer bevisste på hvilke yrkesroller disiplinene kan gi og hvilke jobbmuligheter som finnes.

Studiet kvalifiserer til å søke opptak på masterprogram innen samfunnsfag, som endringsledelse, energi, miljø og samfunn og samfunnssikkerhet ved UiS, og til masterstudier i statsvitenskap ved andre universiteter.

Opptakskrav

Krav om generell studiekompetanse

Søknad: via Samordna opptak.

Søknadsfrist: 20. april kl. 14.00 (kun i 2022 - 15. april er vanlig frist).

Læringsutbytte

Bachelorprogrammet i statsvitenskap gir deg grunnleggende kunnskaper og ferdigheter innen alle fagets kjerneområder – dvs politisk teori, offentlig politikk og administrasjon, komparativ politikk og politisk atferd, internasjonal politikk og samfunnsvitenskapelig metode. Du lærer om aktuelle begivenheter og viktige historiske utviklingstrekk, om ulike politiske ideologier, systemer, institusjoner, organisasjoner, aktører og prosesser. Og du får en innføring i sentrale begreper og teorier som kan brukes for å forstå og analysere både hendelser, politiske systemer, institusjoner og prosesser – og hvordan de til sammen er med på å avgjøre fordelingen av verdier i samfunnet. Studiet gir deg også det nødvendige grunnlaget for å anvende samfunnsvitenskapelig metoder i et slikt analysearbeid.

Videre studier

Fullført studium kvalifiserer til å søke opptak til flere masterprogram ved UiS, bl.a. Master i endringsledelse og Master i energi, miljø og samfunn, og vil kunne kvalifisere for opptak ved masterstudier i samfunnsvitenskap/statsvitenskap ved andre utdanningsinstitusjoner.

Karrieremuligheter

Statsvitere arbeider i lokal og statlig forvaltning, i organisasjoner, innen media, diplomati og internasjonale organisasjoner og i næringslivet.

Utveksling

Skaff deg et konkurransefortrinn i arbeidslivet - reis på utveksling!

UiS har inngått avtaler med høyere utdanningsinstitusjoner i Norden, Europa og i land utenfor Europa. Utvalget er stort og valget er ditt! På nettsiden vår kan du finne ut mer om hvor og når nettopp du kan reise i ditt studieprogram.

Det finnes mange gode grunner til å ta deler av utdanningen i utlandet, økte karrieremuligheter er bare én av dem. I tillegg til å skille deg ut i arbeidsmarkedet vil et utvekslingsopphold øke dine språklige ferdigheter, utvikle dine faglige perspektiver og gi deg personlig vekst! At utveksling er både lærerikt og en unik opplevelse for livet er det ingen tvil om!

Søknadsfrist for utreise høstsemesteret er 1. februar og for vårsemesteret 1. september. Minimumskravet for å reise på utveksling er at du må ha bestått eksamener tilsvarende ett års studier (60 studiepoeng) før du reiser.

Les mer om utveksling her: www.uis.no/ut

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i statsvitenskap

Alle utdanninger innen