Fakta

Sted:
Stavanger
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
 • 34.30 (primær)
 • 39.00 (ordinær)
Studieplasser: 50
Søknadskode (SO): 217880

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Stavanger

31. januar 2024.

Om studiet

Sosiologi er vitenskapen om hvordan sosiale, kulturelle og økonomiske prosesser binder mennesker sammen eller holder dem fra hverandre. Gjennom sosiologistudiet ved UiS utvikler du spesifikke analytiske tenkemåter som du trenger i arbeidslivet.

Sosiologi handler om å forstå folks identiteter og livsvalg ut fra de sosiale mønstre og prosesser som omgir dem. Dette handler bl.a. om ulikhet, gruppedannelser og politiske forhold, og spenner fra våre helt umiddelbare situasjoner og relasjoner til strukturelle og globale endringer. Og motsatt er sosiologien opptatt av hvordan våre livsvalg samlet fører til at samfunnsmønstre vedlikeholdes eller endres.

 • Kompetanse: Sosiologistudiet ved UiS hjelper deg å utvikle spesifikke analytiske tenkemåter som en trenger i arbeidslivet. Disse handler om å kunne identifisere spørsmål og problemstillinger om sosiale forhold, innhente informasjon til å besvare spørsmålene, analysere informasjon man henter inn, og presentere resultatet av analysen din. Ikke minst handler dette om å se sammenhengen mellom disse delene, og til å forstå samtidens komplekse sosiale spørsmål.
 • Fordypning: Gjennom studiet for du grunnlag til å føre informerte diskusjoner om sosiale forhold fra ulike synsvinkler, og på tvers av arbeidslivets sektorer. Opplæring i forskningsmetode, og den inngående kjennskap som du får til de krav som stilles til vitenskapelig kunnskap, gir deg særlige fortrinn i å vurdere innhold og troverdighet i kunnskapsgrunnlaget for beslutninger, i politikk og i arbeidsliv.
 • Utveksling eller praksis: Fjerde semester kan du velge mellom å dra på utveksling eller være i praksis. Uansett hva du velger vil du få viktig kunnskap og en utvidet horisont. Praksisemnet gir det relevant arbeidserfaring fra en av samarbeidsvirksomhetene. Dersom du velger utveksling, har du muligheten til å spesialisere deg videre med emner UiS kanskje ikke tilbyr.

Tematisk har sosiologistudiet ved UiS tre hovedområder (1) Kultur og sosial interaksjon, (2) Sosial ulikhet; (3) Arbeidsliv og organisasjoner.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Opptakskrav

Krav om generell studiekompetanse

Søknad: via Samordna opptak.

Søknadsfrist: 15. april

Videre studier

Bachelorgraden i sosiologi kvalifiserer til følgende 2-årige mastergrader på UiS:

 • Digitale samfunn og sosiale transformasjoner
 • Endringsledelse
 • Energi, miljø og samfunn
 • Risk Analysis, spesialisering i Risk Governance
 • Samfunnssikkerhet

Karrieremuligheter

En bachelorgrad i Sosiologi kvalifiserer til arbeid innen

 • Kommuner
 • Fylkeskommuner
 • Departementer og direktorater
 • Skoleverket
 • NAV
 • Privat næringsliv
 • Media
 • Kulturinstitusjoner
 • Frivillige organisasjoner
 • Internasjonale organisasjoner

Du kan arbeide med planlegging og iverksetting av prosjektarbeid, veiledning, informasjonsarbeid, saksbehandling, personaladministrasjon, organisasjonsutvikling, undervisning og mye mer.

Utveksling

Skaff deg et konkurransefortrinn i arbeidslivet - reis på utveksling!

UiS har inngått avtaler med høyere utdanningsinstitusjoner i Norden, Europa og i land utenfor Europa. Utvalget er stort og valget er ditt! På nettsiden vår kan du finne ut mer om hvor og når nettopp du kan reise i ditt studieprogram.

Det finnes mange gode grunner til å ta deler av utdanningen i utlandet, økte karrieremuligheter er bare én av dem. I tillegg til å skille deg ut i arbeidsmarkedet vil et utvekslingsopphold øke dine språklige ferdigheter, utvikle dine faglige perspektiver og gi deg personlig vekst! At utveksling er både lærerikt og en unik opplevelse for livet er det ingen tvil om!

Søknadsfrist for utreise høstsemesteret er 1. februar og for vårsemesteret 1. september. Minimumskravet for å reise på utveksling er at du må ha bestått eksamener tilsvarende ett års studier (60 studiepoeng) før du reiser.

Les mer om utveksling her: www.uis.no/ut

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i sosiologi

Alle utdanninger innen