Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Stavanger

Nivå

Lavere nivå

Studiepoeng

30

Semester

1

Studietempo

Heltid

Om studiet

Religion er vevd sammen med samfunn, kultur og hverdagsliv. Noen ganger er dette noe som binder folk sammen, mens andre ganger bidrar det til konflikt og motstand.

Studiets oppbygging

Møtet mellom religioner, ikke-religiøse livsoppfatninger og forholdet til etnisitet, nasjonal bakgrunn, kultur og lokalsamfunn påvirker religioner og blir påvirket av religion. Dette studiet går i dybden på noen slike prosesser. Studiet, som er på bachelornivå, passer for deg som allerede har grunnleggende kunnskaper om religioner og livssyn, etikk og filosofi (minimum 50 studiepoeng).

Undervisningen er i vårsemesteret og består av to emner på 15 studiepoeng. I det ene emnet fokuseres det på en rekke ulike endringsprosesser både innenfor enkelte religioner og mellom disse og deres omgivelser. I det andre emnet skriver du en fordypningsoppgave innenfor ditt interessefelt under veiledning av en faglærer.

Målet med studiet er å gi utvidede kunnskaper utover det du har fra årsstudium. Du får dessuten trening i å analysere, vurdere og presentere historiske kilder og faglitteratur.

Opptakskrav

Minimum 50 studiepoeng i religion eller tilsvarende på innføringsnivå (årsstudium/grunnfag eller tilsvarende).

Søknads: via lokalt opptak.

Søknadsfrist: 1. desember

Læringsutbytte

For å forstå samfunnets kompliserte prosesser må vi ha kunnskap om religiøse tradisjoner og praksiser, foruten samspillet mellom disse og andre forhold. Du lærer om religiøst og kulturelt mangfold og du øver deg i bruk av forskningsmetoder og kritisk tenkning. Gjennom å fordype deg i en undersøkelse som springer ut fra ditt personlige interessefelt, kan du dessuten ta fatt i helt spesifikke forhold og bidra med ny kunnskap.

Videre studier

Fordypningsstudiet gir sammen med andre studier (totalt 180 sp) kompetanse til masterstudier.

Karrieremuligheter

Studiet gir kompetanse som er relevant for læreryrket, ikke bare i religionsfaget, og dessuten for kulturinstitusjoner, internasjonale organisasjoner, bistandsorganisasjoner, media og offentlig og privat virksomhet.

Kvalifikasjon/tittel

Fordypning

Alle utdanninger innen