Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Stavanger

Nivå

Årsstudium

Studiepoeng

60

Semester

2

Studietempo

Heltid

Opptakskrav

GENS

Poenggrenser 2021

  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)

Studieplasser

20

Søknadskode (SO)

217196

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Religion er for mange en kilde til både identitet og mening, men kan også bidra til konflikt og undertrykking. Hva er det med religion som setter så sterke følelser i sving hos mennesker verden over? Hvordan henger religion sammen med menneskers handlingsvalg og hverdagsliv?

Studiets oppbygging

Kunnskap om hva slags roller religioner og livssyn spiller for samfunn, kultur og enkeltmennesker er en forutsetning for å forstå en stadig mer globalisert verden

Årsstudiet i religion, kultur og samfunn gir deg kunnskap om religioner og deres betydning med et særlig fokus på samtiden.

Studiet gir innsikt i sentrale aspekter ved de fem verdensreligionene, samt alternativ religiøsitet. Du får kunnskap om sammenhenger mellom religion, kultur, kunst og populærkultur, samt hvordan religion kommer til uttrykk i tekst og i religiøs praksis. Du får også en innføring i religion, religionsvitenskapelig teori og metode. Dette gir innsikt i hvordan kunnskap om religioner blir til, og hvilke begreper som brukes når man undersøker religion og religiøsitet

Årsstudiet i religion, kultur og samfunn egner seg for deg som vil undervise i religionsfag i skolen, eller vil jobbe med innvandringsrelatert arbeid, media, næringsliv og annet arbeid hvor religionsfaglig kompetanse er påkrevd.

Opptakskrav

Krav om generell studiekompetanse

Søknad: via Samordna opptak.

Søknadsfrist: 15. april.

Læringsutbytte

Historisk sett har mennesket alltid forholdt seg til guder og makter. I dagens samfunn er kunnskap om religion og livssyn svært aktuelt, og fagfeltet er relevant for flere ulike yrker. Kristen tro og tradisjon sammen med humanistiske verdier utgjør for mange identitetsgrunnlaget i det norske samfunnet. Samtidig er befolkningen i økende grad sammensatt av grupper med andre tros- og livssynstilknytninger. Dette vil du lære mer om på studiet, i tillegg til hva religion og livssyn kan ha å si for et samfunn og en kultur. Vi trenger denne kunnskapen for å forstå en verden som blir stadig mer globalisert.

Videre studier

Studiet kan inngå som fag 2 i en bachelorgrad.

Karrieremuligheter

Du får kompetanse som er viktig i offentlig forvaltning, kulturinstitusjoner, internasjonale organisasjoner, bistandsorganisasjoner, mediebedrifter og privat næringsliv.

Kvalifikasjon/tittel

Årsstudium

Alle utdanninger innen