Fakta

Sted:
Stavanger
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2022:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 40
Søknadskode (SO): 217317

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Stavanger

3. mars 2023.

Om studiet

Ønsker du å designe bærekraftige opplevelser for framtidens gjester? Da er kanskje en bachelor i reiselivsledelse noe for deg.

Studiets oppbygging

Med en bachelor i reiselivsledelse fra Norsk hotellhøgskole lærer du å se helhetlig på service og ledelse. Studiet gir deg verktøyene for å forme dagens og framtidens største næring, du lærer hva som kreves for å drive reiselivsbedrifter på elitenivå, utvikle reisemål, designe helhetlige, meningsfylte og bærekraftige opplevelser og å yte gjestfrihet. Hos oss får du innsikten og kunnskapen du trenger for å drive en konkurransedyktig reiselivsbedrift og skape en god arbeidsplass for medarbeidere. Ledelsesfag som service- og personalledelse er avgjørende for å bygge denne kompetansen. Reisemålsutvikling må skreddersys for det enkelte reisemål, og derfor står reiselivsfag sentralt i utdanningen som tilbys ved Norsk hotellhøgskole.

Vi er den eldste og største hotellutdanningen i landet, og våre tidligere studenter jobber i hotell- og reiselivsbransjen over hele landet. Mange av dem kommer inn som gjesteforelesere, og som student får du unike muligheter til å bygge nettverk. Kompetanse på gode opplevelser, god service og profesjonalitet er svært viktig i næringslivet og gjør at våre studenter er etterspurte, også utenfor hotellbransjen.

Hvorfor skal du studere reiselivsledelse hos oss?

Som ferdig utdannet hos oss får du en tverrfaglig utdanning i skjæringspunktet mellom ledelse, strategi og økonomi med søkelys på menneskelig relasjoner, som vil gjøre deg i stand til å ta gode beslutninger som en framtidig leder. Du får en bred forståelse for hvordan man leder en organisasjon, samtidig som du får helt spesifikk kunnskap om hotellbransjen og dens utfordringer. Alt dette lærer du ved verdens nest eldste hotellhøgskole!

Utveksling

Vi har gode utvekslingsavtaler med universiteter over hele verden. Studenter med opptak på bachelorstudiet i reiselivsledelse kan få tilbud om utenlandsopphold i femte semester til følgende land: Australia, Storbritannia, Finland, Frankrike, New Zealand, Spania, Sverige, Tyskland, Ungarn, USA og Østerrike.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Opptakskrav

Krav om generell studiekompetanse

Søknad: via Samordna opptak.

Søknadsfrist: 15. april

Læringsutbytte

Du vil lære mer om ansvarlig reiselivsledelse: hvordan designe opplevelser, tilfredsstille de reisendes behov og samtidig bidra til sunn økonomi i bedriftene og lokalsamfunnet. Du får grunnleggende kunnskap innen globale reiselivstrender, destinasjonsmarkedsføring, lønnsomhet og entreprenørskap, strategi og kultur. Reiseliv er en konkurranseutsatt næring, og du vil etter endt studieløp ha lært hva som skal til for å skape tilfredsstillende opplevelser slik at kunden kommer tilbake gang på gang. Du lærer å organisere større og mindre prosjekter, og står bedre rustet til å møte en variert og spennende næring.

Videre studier

Fullført Bachelorgrad kvalifiserer til videre studier blant annet innen:

Master in Service Leadership in International Business,

Master i Samfunnssikkerhet,

Master i Energi, miljø og samfunn,

Master i Endringsledelse

Master i Risikostyring og samfunnssikkerhet.

Karrieremuligheter

Kandidatene fra vårt bachelorstudium i reiseliv har gått inni svært mange ulike stillinger, og eksempler er prosjektleder og konsulent innenfor reiselivs-, vertskaps-, transport- eller opplevelsesbransjen, ulike lederstillinger i offentlige og private servicevirksomheter, de jobber som markedssjefer, personalsjefer, produktsjefer eller Key Account Managers. Andre jobber med operativ ledelse i reiselivsbedrifter og offentlig forvaltning, for eksempel hos private turoperatører eller organisasjoner som driver med destinasjonsutvikling. Mulighetene er med andre ord svært varierte for de som har den kompetansen studiet utstyrer med.

Utveksling

Skaff deg et konkurransefortrinn i arbeidslivet - reis på utveksling!

UiS har inngått avtaler med høyere utdanningsinstitusjoner i Norden, Europa og i land utenfor Europa. Utvalget er stort og valget er ditt! På nettsiden vår kan du finne ut mer om hvor og når nettopp du kan reise i ditt studieprogram.

Det finnes mange gode grunner til å ta deler av utdanningen i utlandet, økte karrieremuligheter er bare én av dem. I tillegg til å skille deg ut i arbeidsmarkedet vil et utvekslingsopphold øke dine språklige ferdigheter, utvikle dine faglige perspektiver og gi deg personlig vekst! At utveksling er både lærerikt og en unik opplevelse for livet er det ingen tvil om!

Søknadsfrist for utreise høstsemesteret er 1. februar og for vårsemesteret 1. september. Minimumskravet for å reise på utveksling er at du må ha bestått eksamener tilsvarende ett års studier (60 studiepoeng) før du reiser.

Les mer om utveksling her: www.uis.no/ut

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i reiselivsledelse

Alle utdanninger innen