Nøkkelinformasjon

Studiested

Stavanger

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180.00

Semester

6

Studietempo

Heltid

Opptakskrav

GENS

Poenggrenser 2020

  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)

Studieplasser

65

Søknadskode (SO)

217317

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Ønsker du å utvikle nye opplevelser med natur eller kultur som grunnlag? Ønsker du en utdanning som gir deg lederkompetanse i verdens raskest voksende bransje?

Studiets oppbygging

Besøksnæringen vokser fra dag til dag og du kan bli med på å forme fremtidens reiseliv i inn- og utland. Reiselivsbransjen er i dag verdens største næring og er i stadig vekst. Moderne kommunikasjon, bedre infrastruktur og en mer åpen verden gir uendelig med muligheter for denne næringen.

Samtidig krever gjestene og samfunnet mer av tjenestene knyttet til reiseliv. For å kunne møte de økende kravene, er det behov for personer med gode kunnskaper i alt fra besøksledelse, lønnsomhet, temabasert attraksjonsutvikling, salg og markedsføring. 

Reiselivsbransjen trenger gode entreprenører, vi trenger flinke folk som kan være med å designe bærekraftige opplevelser, og tilby det vi har av natur og kultur i Norge. Uansett spesialisering, er det i denne bransjen viktig at du ser verdien av samspill mellom mennesker, at man ønsker å forflytte seg og oppleve ting. Det er nettopp det som er reiselivet. 

Ved anerkjente Norsk Hotellhøgskole ved UiS lærer du alt dette, i tillegg får du gode utvekslingsavtaler med universiteter over hele verden. Bachelorgraden kvalifiserer også til videre masterstudier. 

Vi har også gode utvekslingsavtaler med universiteter over hele verden. Studenter med opptak på bachelorstudiet i reiselivsledelse kan få tilbud om utenlandsopphold i femte semester til følgende land: Australia, Storbritannia, Finland, Frankrike, New Zealand, Spania, Sverige, Tyskland, Ungarn, USA og Østerrike. 

Opptakskrav

Krav om generell studiekompetanse

Søknad: via Samordna opptak.

Søknadsfrist: 15. april.

Læringsutbytte

Du vil lære mer om ansvarlig reiselivsledelse: hvordan skape opplevelser, tilfredsstille de reisendes behov og samtidig bidra til sunn økonomi i bedriftene og lokalsamfunnet. Du får grunnleggende kunnskap innen globale reiselivstrender, destinasjonsmarkedsføring, lønnsomhet og entreprenørskap, strategi og kultur. Reiseliv er en konkurranseutsatt næring, og du vil etter endt studieløp ha lært hva som skal til for å skape tilfredsstillende opplevelser slik at kunden kommer tilbake gang på gang. Du lærer å organisere større og mindre prosjekter, og står bedre rustet til å møte en variert og spennende næring.

Videre studier

Fullført Bachelorgrad kvalifiserer til videre studier blant annet innen:

Master in Service Leadership in International Business,

Master i Samfunnssikkerhet,

Master i Energi, miljø og samfunn,

Master i Endringsledelse

Master i Risikostyring og samfunnssikkerhet.

Karrieremuligheter

Kandidatene fra vårt bachelorstudium i reiseliv har gått inni svært mange ulike stillinger, og eksempler er prsjektleder og konsulent innenfor reiselivs-, vertskaps-, transport- eller opplevelsesbransjen, ulike lederstillinger i offentlige og private servicevirksomheter, de jobber som markedssjefer, personalsjefer, produktsjefer eller Key Account Managers. Andre jobber med operativ ledelse i reiselivsbedrifter og offentlig forvaltning, for eksempel hos private turoperatører eller organisasjoner som driver med destinasjonsutvikling. Mulighetene er med andre ord svært varierte for de som har den kompetansen studiet utstyrer med.

Utveksling

Skaff deg et konkurransefortrinn i arbeidslivet - reis på utveksling!

UiS har inngått avtaler med høyere utdanningsinstitusjoner i Norden, Europa og i land utenfor Europa. Utvalget er stort og valget er ditt! På nettsiden vår kan du finne ut mer om hvor og når nettopp du kan reise i ditt studieprogram .

Det finnes mange gode grunner til å ta deler av utdanningen i utlandet, økte karrieremuligheter er bare én av dem. I tillegg til å skille deg ut i arbeidsmarkedet vil et utvekslingsopphold øke dine språklige ferdigheter, utvikle dine faglige perspektiver og gi deg personlig vekst! At utveksling er både lærerikt og en unik opplevelse for livet er det ingen tvil om!

Søknadsfrist for utreise høstsemesteret er 1. februar og for vårsemesteret 1. september. Minimumskravet for å reise på utveksling er at du må ha bestått eksamener tilsvarende ett års studier (60 studiepoeng ) før du reiser.

Les mer om utveksling her: www.uis.no/ut

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i reiselivsledelse

Alle utdanninger innen