Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Stavanger

Nivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

4

Studietempo

Heltid

Om studiet

Ønsker du en høyere utdanning som gir deg dybdekunnskap om regnskap, strategisk økonomistyring, juss og finans – og som gir deg et viktig fundament for å bli morgendagens leder? Da kan master i regnskap og revisjon ved Universitetet i Stavanger være det rette valget.

Studiets oppbygging

Master i regnskap og revisjon (MRR) er et toårig profesjonsstudium som også gir grunnlag for å bli statsautorisert revisor.

I tillegg til avansert kompetanse innen regnskap, revisjon, finans, strategisk økonomistyring og verdsettelse, får du inngående kunnskap om relevante deler av foretaksretten og skatte- og avgiftsrett.

Du lærer å løse avanserte bedriftsøkonomiske problemer. Den høye og unike fagkompetansen studentene tilegner seg, gjør MRR til et attraktivt studium.

Mastergraden i regnskap og revisjon gir grunnlag til å søke på doktorgradsstudier.

Opptakskrav

Søkere må ha bachelorgrad i regnskap og revisjon eller bachelorgrad i økonomi og administrasjon. Søkere med en mastergrad i rettsvitenskap eller juridisk embetseksamen må ha tilsvarende 30 studiepoeng innenfor bedriftsøkonomiske emner eller ha en spesialisering (30 studiepoeng) eller skrevet masteroppgave innenfor regnskap, skatt eller revisjon.

Andre typer bachelorgrader kvalifiserer dersom de oppfyller følgende fagkrav i samsvar med Plan for bachelor i økonomi og administrasjon, fastsatt av Universitets- og høyskolerådet for økonomisk-administrativ utdanning (UHR-ØA):

1. 120 studiepoeng skal være innen økonomiske og administrative emner.

2. 90 studiepoeng skal være innen følgende fagområder:

 a) 30-45 studiepoeng innen bedriftsøkonomiske fag. Følgende tema må være dekket:

- finansregnskap

- økonomistyring

- investering og finansiering 

  b)  30-40 studiepoeng innen administrasjonsfag. Følgende tema må være dekket:

- markedsføring

- organisasjon og ledelse

- foretaksstrategi 

c)  15-30 studiepoeng innen samfunnsøkonomiske fag. Følgende tema må være dekket:

- makroøkonomi

- mikroøkonomi 

d)  20-30 studiepoeng innen metodefag. Følgende tema må være dekket:

- matematikk for økonomer

- statistikk for økonomer

- samfunnsvitenskapelig metode

e) 7,5-15 studiepoeng innen etikk, samfunnsansvar og bærekraft.

Det kreves et gjennomsnitt på minst 3,0 av alle eksamensresultat som inngår i opptaksgrunnlaget.


Søknad: via lokalt opptak.
Søknadsfrist: 15. april. 
Søknadsfrist for søkere med utenlandsk utdanning utenom nordiske land: 1 mars

Læringsutbytte

I tillegg til avansert kompetanse innen regnskap, revisjon, strategisk økonomistyring og verdsettelse, får du inngående kunnskap om relevante deler av foretaksretten og skatte- og avgiftsrett. Du lærer å løse avanserte bedriftsøkonomiske problemstillinger.

Videre studier

Fullført mastergrad kvalifiserer også for opptak til doktorgradsprogrammer.

Karrieremuligheter

Med mastergrad i regnskap og revisjon er du etterspurt i arbeidsmarkedet både lokalt og nasjonalt. Kompetansen er etterspurt i alle bransjer: i revisjonsbransjen, i næringslivet for øvrig, i kommunal og i offentlig sektor.

Utveksling

Skaff deg et konkurransefortrinn i arbeidslivet - reis på utveksling!

UiS har inngått avtaler med høyere utdanningsinstitusjoner i Norden, Europa og i land utenfor Europa. Utvalget er stort og valget er ditt! På nettsiden vår kan du finne ut mer om hvor og når nettopp du kan reise i ditt studieprogram.

Det finnes mange gode grunner til å ta deler av utdanningen i utlandet, økte karrieremuligheter er bare én av dem. I tillegg til å skille deg ut i arbeidsmarkedet vil et utvekslingsopphold øke dine språklige ferdigheter, utvikle dine faglige perspektiver og gi deg personlig vekst! At utveksling er både lærerikt og en unik opplevelse for livet er det ingen tvil om!

Søknadsfrist for utreise høstsemesteret er 1. februar og for vårsemesteret 1. september. Minimumskravet for å reise på utveksling er at du må ha bestått eksamener tilsvarende ett års studier (60 studiepoeng) før du reiser.

Les mer om utveksling her: www.uis.no/ut

Kvalifikasjon/tittel

Master i regnskap og revisjon