Fakta

Sted:
Stavanger
Studietype:
Lavere nivå
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
60

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Stavanger

31. januar 2024.

Om studiet

Studiet vektlegger innspilling av musikk i akustiske omgivelser, med fokus på jazz og klassisk musikk, og gir praktiske muligheter for viderekomne studenter til å forbedre sin lydutdanning og erfaring.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Opptakskrav

Opptakskrav:

Generell studiekompetanse

For opptak til Musikkproduksjon og opptaksteknikk (60 studiepoeng) kreves det fra nordiske søkere at videregående skole er fullført og generell studiekompetanse (GSK) er oppnådd.

Internasjonale søkere må dokumentere generell studiekompetanse i henhold til GSU-listen (Generell studiekompetanse for utenlandske søkere).

Realkompetanse

Alternativt kan søkere fra 25 år og eldre, uten dokumenterbar generell studiekompetanse, be om å få vurdert sine kvalifikasjoner på grunnlag av realkompetanse. Dette innebærer for eksempel all ervervet kompetanse samlet gjennom betalt eller ubetalt arbeid, etterutdanning, fritidsaktiviteter eller annet. Realkompetansesøknader skal dokumenteres godt.

Språkkrav i engelsk

Det er et krav om bestått språkkrav i engelsk for alle søkere. Språkkrav i engelsk skal være bestått i henhold til UiS sitt regelverk/Samordna Opptak.

Søknad: Lokalt opptak.

Søknadsfrist: 1. mars

Karrieremuligheter

Dette studiet vil styrke studentenes evne til å jobbe profesjonelt med musikkproduksjon og innspilling. De nyutdannede kandidatene arbeider i et bredt spekter av profesjonelle yrker innen lyd.

Kvalifikasjon/tittel

Musikkproduksjon/opptaksteknikk