Fakta

Sted:
Stavanger
Studietype:
Årsstudium
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
60
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • 46.00 (ordinær)
Studieplasser: 30
Søknadskode (SO): 217177

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Stavanger

3. mars 2023.

Om studiet

Lyst å jobbe med kommunikasjon, PR, digitale og sosiale medier? Årsstudiet i kommunikasjon gjør deg rustet til å jobbe med spennende kommunikasjonsoppgaver i ulike virksomheter.

Studiets oppbygging

Årsstudiet i kommunikasjon er rettet mot deg som vil jobbe med det mangfoldet av kommunikasjonsoppgaver virksomheter kan benytte seg av. Du vil lære å jobbe strategisk med kommunikasjonsoppgaver, noe som for alle virksomheter er en forutsetning for å klare seg godt i en stadig mer kompleks verden. Kommunikasjonsfaget er i stor vekst og kommunikasjonsfaglig kompetanse er etterspurt i arbeidslivet i både offentlige og private virksomheter.

Kommunikasjonsstudiet passer for deg som vil jobbe med å planlegge, lage innhold og evaluere bruken og effekten av kommunikasjon i ulike medier, rettet mot ulike målgrupper som offentligheten, forbrukere eller egne medarbeidere. Du vil bygge ferdigheter som gjør deg i stand til å kommunisere best mulig i ulike sosiale og digitale medier.

Studentaktive læringsformer og dialog er en viktig del av studiet, som kombinerer både teori og praksis. Det stilles derfor store forventninger til aktiv deltagelse fra både studenter og lærere. Et solid teoretisk fundament vil gi deg kunnskap om sentrale kommunikasjonsbegreper og -modeller. For å øke arbeidslivsrelevansen samarbeider vi tett med arbeidslivet gjennom praksis, gjesteforelesere og prosjektoppgaver med eksterne bidragsytere.

Studiet består av fire emner som supplerer hverandre og som behandler spørsmål som:

hvordan planlegge, implementere og evaluere kommunikasjonsstrategier?

hvordan nå rett person, til rett tid, med rett budskap?

hvordan bruke sosiale og digitale medier i politisk kommunikasjon?

hvordan har forholdet mellom kommunikasjonsfag, journalistikk og markedsføring utviklet seg?

hva er bærekraftskommunikasjon, og hva er grønnvasking?

Digital kompetanse er en sentral del av læringen på studiet. Digitalisering handler om å ta i bruk de mulighetene teknologi gir til å forbedre og fornye kommunikasjonsformer og innhold. Derfor handler ikke digitalisering bare om teknologi, men like mye om viljen og evnen til endring. På årsstudiet i kommunikasjon lærer du å arbeide på flere digitale medieplattformer og å ta i bruk eksisterende teknologi. Samtidig lærer du å reflektere over hva som kunne gjort teknologien mer hensiktsmessig, og om teknologien utfordrer mediemangfoldet og hvilke konsekvenser det kan medføre.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Opptakskrav

Krav om generell studiekompetanse

Søknad: via Samordna opptak.

Søknadsfrist: 15. april

Læringsutbytte

Studenten vil, etter å ha gjennomført studiet, ha følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten skal

Ha innsikt i kommunikasjonsbransjens historie, vekst og strategier

Ha bred innsikt i relevante teorier for kommunikasjonsfaget

Ha bred innsikt i kommunikasjonsfaglige prosesser

Ha bred kunnskap om og forståelse for kommunikasjonsarbeid på ulike plattformer i en kommunikasjonsavdeling

Kjenne til og forstå forholdet mellom fagene kommunikasjon, journalistikk og markedsføring

Ferdigheter

Kandidaten skal

Ha ferdigheter i kommunikasjon på ulike plattformer, deriblant sosiale medier

Lage, presentere og iverksette kommunikasjonsstrategier

Bruke klarspråk

Kunne kommunisere under kriser

Kritisk vurdere forskning rundt kommunikasjon og PR

Generell kompetanse

Kandidaten skal

Være kommunikasjonsfaglig kyndig

Ha innsikt i hvordan kommunikasjonsfaglige prosesser i organisasjoner i privat og offentlig sektor fungerer.

Videre studier

Kandidater med bestått årsstudium tilegner seg tilleggskompetanse som kan være nyttig for videre studieløp.

Karrieremuligheter

Studiet gir kompetanse til å arbeide som informasjons- og kommunikasjonsmedarbeider i privat og offentlig sektor, i PR-bransjen, i frivillige organisasjoner eller i politikken.

Kommunikasjonsmedarbeidere arbeider med alt fra internkommunikasjon, PR og strategisk kommunikasjon, ledelseskommunikasjon, krisekommunikasjon og bruker- og publikumskontakt på sosiale medier.

Etterspørselen etter folk med kunnskap om kommunikasjon er stor. Studiet vil åpne dører inn i til mange ulike bransjer og virksomheter, både i det private næringsliv, i stat og kommune og i kulturinstitusjoner og i politikken.

Kvalifikasjon/tittel

Årsstudium

Alle utdanninger innen