Fakta

Sted:
Stavanger
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 66
Søknadskode (SO): 217255

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Stavanger

3. mars 2023.

Om studiet

Ønsker du en variert arbeidshverdag der du får jobbe med mennesker? Synes du ledelse høres spennende ut? Da kan en bachelor i hotelledelse være noe for deg.

Studiets oppbygging

Hotellbransjen er for deg som liker å være i et sosialt arbeidsmiljø, hvor service og trivsel for gjestene alltid kommer først. Som leder i hotellbransjen forventes det at du er aktivt med i den daglige driften og løser utfordringer etter hvert som de oppstår. Samtidig skal du se framover, planlegge og legge til rette for at både gjester og medarbeidere trives.

På studiet i hotelledelse lærer du hva som kreves for å drive servicebedrifter på elitenivå, hvor vertskap, gjestfrihet, atmosfære og et dynamisk arbeidsmiljø er nøkkelord. Hos oss får du innsikten og kunnskapen du trenger for å drive en konkurransedyktig servicebedrift og skape en god arbeidsplass for medarbeidere. Fag som service, hotell, måltid og personalledelse er avgjørende for å bygge denne kompetansen. Men er ikke bedriften lønnsom, er den heller ikke bærekraftig. Derfor står også økonomiske fag sentralt i hotelledelsesbacheloren som tilbys ved Norsk hotellhøgskole.

Vi er den eldste og største hotellutdanningen i landet, og våre tidligere studenter jobber i hotell- og reiselivsbransjen over hele landet. Mange av dem kommer inn som gjesteforelesere, og som student vil du få unike muligheter til å bygge nettverk. .

Kompetanse på ledelse, god service og økonomi er svært viktig i næringslivet og gjør at våre studenter er etterspurte, også utenfor hotellbransjen. Med en bachelor i hotelledelse fra Norsk hotellhøgskole lærer du å se helhetlig på service og ledelse.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Opptakskrav

Krav om generell studiekompetansehttps://www.samordnaopptak.no/info/opptak/(50% av plassene er forbeholdt søkere med minst 1 års relevant praksis).

Søknad: via Samordna opptak.

Søknadsfrist: 15. april

Læringsutbytte

Studiet i hotelledelse har som mål gi studentene den grunnleggende kunnskapen som setter dem i stand til å forstå drift og ledelsesfunksjoner i hotell- og tjenesteytende næringer, samt forberede dem på fremtidige studier på masternivå. Studiet vil gi et solid utgangspunkt for studenter som i fremtiden ønsker å bli ledere i hotell- og serviceorganisasjoner, og gi dem ballasten som trengs for å møte fremtidens utfordringer i disse næringene. Studiet er også designet for å forberede kandidatene på å jobbe i organisasjoner med hverdager kjennetegnet av økt konkurranse, økt globalisering og økt mangfold.

Videre studier

Bachelorgraden kvalifiserer også til videre masterstudier i Serviceledelse i Internasjonal business, endringsledelse, samfunnssikkerhet, med flere.

Karrieremuligheter

Bachelorstudiet i hotelledelse gir grunnlag for fremtidige leder- og mellomlederstillinger, og innretningen mot hotellbransjen gjør kandidatene spesielt attraktive for hoteller og overnattingssteder. Men i de fleste servicenæringene vil du i dag finne tidligere NHS-studenter som jobber med en rekke spennende oppgaver, så som prosjektledere, event- og festivalledere, personal- og HR-sjefer, markedssjefer, reiselivsdirektører, hotelldirektører og lignende.

Utveksling

Skaff deg et konkurransefortrinn i arbeidslivet - reis på utveksling!

UiS har inngått avtaler med høyere utdanningsinstitusjoner i Norden, Europa og i land utenfor Europa. Utvalget er stort og valget er ditt! På nettsiden vår kan du finne ut mer om hvor og når nettopp du kan reise i ditt studieprogram.

Det finnes mange gode grunner til å ta deler av utdanningen i utlandet, økte karrieremuligheter er bare én av dem. I tillegg til å skille deg ut i arbeidsmarkedet vil et utvekslingsopphold øke dine språklige ferdigheter, utvikle dine faglige perspektiver og gi deg personlig vekst! At utveksling er både lærerikt og en unik opplevelse for livet er det ingen tvil om!

Søknadsfrist for utreise høstsemesteret er 1. februar og for vårsemesteret 1. september. Minimumskravet for å reise på utveksling er at du må ha bestått eksamener tilsvarende ett års studier (60 studiepoeng) før du reiser.

Les mer om utveksling her: www.uis.no/ut

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i hotelledelse

Alle utdanninger innen