Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Stavanger

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180

Semester

6

Studietempo

Heltid

Opptakskrav

GENS

Poenggrenser 2021

  • 39.40 (primær)
  • 35.70 (ordinær)

Studieplasser

82

Søknadskode (SO)

217255

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Trives du i et dynamisk og internasjonalt miljø? Har du lederambisjoner? Drømmer du om å ha verden som din arbeidsplass? Da kan hotelledelse være midt i blinken for deg.

Studiets oppbygging

Hotellbransjen er for deg som liker å være i et aktivt arbeidsmiljø, hvor service og trivsel for gjestene alltid kommer først. Som leder i hotellbransjen må du forstå gjester, medarbeidere og konkurrenter for å lykkes. 

Hotellbransjen opererer i et utpreget konkurransemiljø med spennende utfordringer hver eneste dag. Gjennom studiet lærer du å utføre effektiv ledelse og styring av servicebedrifter. Studiet kvalifiserer ikke bare til jobb på hoteller - våre kandidater er svært attraktive for bedrifter og organisasjoner som jobber med tjenester og tjenesteproduksjon generelt. Ikke minst skyldes dette studiets tverrfaglige vinkling, hvor alt fra serviceledelse, økonomistyring, markedsføring og personalledelse gir deg kunnskaper og ferdigheter som er viktige for fremtidige ledere i alle organisasjoner. 

Hotelledelse er et heltidsstudium med muligheter for spennende utvekslingsopphold i utlandet. Bachelorgraden kvalifiserer også til videre masterstudier. 

Opptakskrav

Krav om generell studiekompetanse (50% av plassene er forbeholdt søkere med minst 1 års relevant praksis).

Søknad: via Samordna opptak.

Søknadsfrist: 15. april.

Læringsutbytte

Studiet i hotelledelse har som mål gi studentene den grunnleggende kunnskapen som setter dem i stand til å forstå drift og ledelsesfunksjoner i hotell- og tjenesteytende næringer, samt forberede dem på fremtidige studier på masternivå. Studiet vil gi et solid utgangspunkt for studenter som i fremtiden ønsker å bli ledere i hotell- og serviceorganisasjoner, og gi dem ballasten som trengs for å møte fremtidens utfordringer i disse næringene. Studiet er også designet for å forberede kandidatene på å jobbe i organisasjoner med hverdager kjennetegnet av økt konkurranse, økt globalisering og økt mangfold.

Videre studier

Bachelorgraden kvalifiserer også til videre masterstudier i Serviceledelse i Internasjonal business, endringsledelse, samfunnssikkerhet, med flere.

Karrieremuligheter

Bachelorstudiet i hotelledelse gir grunnlag for fremtidige leder- og mellomlederstillinger, og innretningen mot hotellbransjen gjør kandidatene spesielt attraktive for hoteller og overnattingssteder. Men i de fleste servicenæringene vil du i dag finne tidligere NHS-studenter som jobber med en rekke spennende oppgaver, så som prosjektledere, event- og festivalledere, personal- og HR-sjefer, markedssjefer, reiselivsdirektører, hotelldirektører og lignende.

Utveksling

Skaff deg et konkurransefortrinn i arbeidslivet - reis på utveksling!

UiS har inngått avtaler med høyere utdanningsinstitusjoner i Norden, Europa og i land utenfor Europa. Utvalget er stort og valget er ditt! På nettsiden vår kan du finne ut mer om hvor og når nettopp du kan reise i ditt studieprogram.

Det finnes mange gode grunner til å ta deler av utdanningen i utlandet, økte karrieremuligheter er bare én av dem. I tillegg til å skille deg ut i arbeidsmarkedet vil et utvekslingsopphold øke dine språklige ferdigheter, utvikle dine faglige perspektiver og gi deg personlig vekst! At utveksling er både lærerikt og en unik opplevelse for livet er det ingen tvil om!

Søknadsfrist for utreise høstsemesteret er 1. februar og for vårsemesteret 1. september. Minimumskravet for å reise på utveksling er at du må ha bestått eksamener tilsvarende ett års studier (60 studiepoeng) før du reiser.

Les mer om utveksling her: www.uis.no/ut

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i hotelledelse

Alle utdanninger innen