Fakta

Sted:
Stavanger
Studietype:
Master, 2 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Stavanger

31. januar 2024.

Om studiet

Masteren i dokumentarproduksjon lar deg gå i dybden på de viktige historiene. Gjennom dokumentarer kan du forstå mer av mennesket og samfunn og uttrykke deg gjennom film-, radio- og tekstbasert dokumentar.

Master i dokumentarproduksjon er en motvekt til et stadig mer oppdelt medie- og informasjonssamfunn.

På masteren legges det vekt på dybde, grundighet og de historiene som forteller mer enn en kort nyhetsmelding.

Som student på dokumentarmasteren utvikler du dine kreative evner gjennom produksjon av lengre dokumentarer. Du lærer teknikker og digitale verktøy for å gi en dokumentarisk tolkning av samtiden og nye samfunnsperspektiv.

Dybdekunnskap i dramaturgi og historiefortelling

Dokumentar som sjanger er i vekst på mange plattformer. Norske og utenlandske mediebedrifter, inkludert strømmetjenester som Netflix og HBO, ser på dokumentar som en helt sentral del av tilbudet sitt.

Dokumentaristen kan lete fram og belyse ulike sider ved samfunnsproblemer, ulikheter, undertrykkelse og miljøutfordringer. Dokumentaren er også en sjanger for de nære menneskelige historiene.

Master i dokumentarproduksjon utvikler din evne til å undersøke, formidle og fortelle. Du lærer teknikker for å presentere historien på en måte som utvikler stoffets forhold til seeren.

Ledende i Norge

Master i dokumentarproduksjon ved UiS er ledende i Norge. Studenter på dokumentarproduksjon har markert seg i konkurranser nasjonalt: I 2018 vant Fredrik Dahle Vedholm pris for sin dokumentar «Mere min» på Amandusfestivalen, og i 2016 vant Ane Lyngstad Oltedal med sin film «Å kunne falle» pris for beste student-dokumentarfilm under Den Norske Studentfestivalen på Lillehammer.

Studiet er studentaktivt og materiale som studentene produserer inkluderes i svært høy grad i undervisningen. Deltagelse og samspill blir vektlagt slik at læringen også foregår mellom studentene. Studiet kombinerer både teoretisk og praktisk kompetanse, og det gis tett oppfølging av faglærere.

Nært samarbeid med bransjen i regionen sikrer en praksisrelevant utdanning, og som masterstudent på dokumentarproduksjon har du gode utvekslingsmuligheter.

Mye mer enn dokumentarfilm

Masteren gir deg innsikt i sentrale begrep og teoretiske perspektiv innen dokumentarsjangeren. Du lærer om skillet mellom den kunstneriske og journalistiske dokumentaren, og du lærer å analysere og kommunisere dokumentarfaglige og etiske problemstillinger knyttet til innhold og produksjon.

På master i dokumentarproduksjon ved UiS lærer du å lage dokumentarfilm, radiodokumentar og tekstbasert dokumentar. Til den praktiske delen av masteroppgaven velger du det formatet som passer deg og den historien du vil fortelle.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Opptakskrav

OBS! opptak annethvert år, neste opptak 2025

Bachelorgrad (180 studiepoeng/60 vekttall) i fag som omfatter medieproduksjon, medievitenskap eller journalistikk. Bachelorutdanningen må ha en faglig fordypningskomponent på minimum 80 studiepoeng eller en integrert utdanning av minimum 120 studiepoengs omfang. Studiet er også åpent for andre bachelorutdanninger dersom søker kan dokumentere relevant arbeidserfaring.

For å være kvalifisert for opptak til studiet kreves det i tillegg følgende vedlegg til søknaden:

  • En arbeidsprøve fra minst én produksjon hvor kandidaten har hatt ansvaret for innhold i produksjon av en film, en skriftlig feature, en multimedial reportasje, et radioprogram eller lignende.
  • Et essay hvor man beskriver seg selv, motivasjon og faglige interesse.

Det etableres mange nye studietilbud som kan ha relevans for master i dokumentarproduksjon, både i Norge og i utlandet. Det er derfor ikke utformet en fullstendig uttømmende liste over studieprogram som kan gi opptak. Det kan i særskilte tilfeller gis unntak fra formelle opptakskrav.

Arbeidsprøver

Arbeidsprøven kan være del av en bacheloroppgave eller en selvstendig produksjon. Vi ber om at arbeidsprøver som inneholder lyd og/eller bilder gjøres tilgjengelige (Youtube, Vimeo, ftp, eller lignende) og at krediteringen av verket er gitt med ditt fulle navn.

Husk å legge inn «linken» til produksjon i søknaden (bruk gjerne merknadsfeltet til dette).Dersom du ikke ønsker eller av ulike årsaker ikke kan laste opp arbeidsprøven din via internett, må du i god tid før søknadsfrist ta kontakt med oss slik at vi kan finne en løsning.

Søknad: via lokalt opptak.
Søknadsfrist: 15. april 2025.
Opptak annethvert år (oddetall).

Karrieremuligheter

Som ferdig utdannet skal du også kunne utvikle egne prosjekter eller jobbe for uavhengige produsenter eller medieaktører som driver med dokumentarproduksjon.

Studiet vil kvalifisere deg for arbeid knyttet til redaksjoner som driver med lengre feature og undersøkende journalistikk.

Utveksling

Skaff deg et konkurransefortrinn i arbeidslivet - reis på utveksling!

UiS har inngått avtaler med høyere utdanningsinstitusjoner i Norden, Europa og i land utenfor Europa. Utvalget er stort og valget er ditt! På nettsiden vår kan du finne ut mer om hvor og når nettopp du kan reise i ditt studieprogram.

Det finnes mange gode grunner til å ta deler av utdanningen i utlandet, økte karrieremuligheter er bare én av dem. I tillegg til å skille deg ut i arbeidsmarkedet vil et utvekslingsopphold øke dine språklige ferdigheter, utvikle dine faglige perspektiver og gi deg personlig vekst! At utveksling er både lærerikt og en unik opplevelse for livet er det ingen tvil om!

Søknadsfrist for utreise høstsemesteret er 1. februar og for vårsemesteret 1. september. Minimumskravet for å reise på utveksling er at du må ha bestått eksamener tilsvarende ett års studier (60 studiepoeng) før du reiser.

Les mer om utveksling her: www.uis.no/ut

Kvalifikasjon/tittel

Master i dokumentarproduksjon

Alle utdanninger innen