Fakta

Sted:
Stavanger
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • 40.50 (primær)
  • 44.70 (ordinær)
Studieplasser: 40
Søknadskode (SO): 217470

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Stavanger

3. mars 2023.

Om studiet

Økt digitalisering i samfunnet påvirker måten vi produserer og bruker varer og tjenester på, og behovet for digital kompetanse i servicebransjen er stort. Gjennom bacheloren i digital serviceledelse lærer du om digitalisering, ledelse, økonomi, organisasjon og markedsføring for å kunne forme framtidens servicenæringer.

Studiets oppbygging

Det er et stort behov i arbeidsmarkedet for kompetanse innen serviceledelse, digitalisering og business analytics.

Digitalisering av tjenesteyting bidrar til større effektivitet, men også muligheten til å forandre og forbedre brukerens opplevelse. Etterspørselen etter digitale «løsninger» vil være økende innen alle servicenæringer, private og offentlige, som helse og velferdstjenester, finansielle tjenester, detaljhandelen med flere.

Reiseliv, hotell og restaurantsektorene har stort utviklingspotensiale som kan sikre innovativ forretningsutvikling og økt konkurransekraft regionalt, nasjonalt og i den internasjonale konkurransearenaen. Eksempler på digitale forretningsmodeller som har innovert og endret reiselivsbransjen er digital distribusjon av tjenester, sosiale nettverk hvor reise, oppholds og spiseopplevelser omtales og kommuniseres, og realisering av delingsøkonomi i selskaper som for eksempel Airbnb og Uber.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Opptakskrav

Krav om generell studiekompetanse

Søknad: via Samordna opptak.

Søknadsfrist: 15. april

Karrieremuligheter

Etter endt bachelor i digital serviceledelse kan du søke jobber som leder og mellomleder innenfor hele servicebransjen. Eksempler på sentrale stillinger kan være serviceleder, servicekoordinator, digital markedsfører og forretningsutvikler, produkt-/ tjenesteansvarlig, rådgiver i digital transformasjon, butikksjef, gründer, prosjektleder, i privat og offentlig sektor.

Utveksling

Skaff deg et konkurransefortrinn i arbeidslivet - reis på utveksling!

UiS har inngått avtaler med høyere utdanningsinstitusjoner i Norden, Europa og i land utenfor Europa. Utvalget er stort og valget er ditt! På nettsiden vår kan du finne ut mer om hvor og når nettopp du kan reise i ditt studieprogram.

Det finnes mange gode grunner til å ta deler av utdanningen i utlandet, økte karrieremuligheter er bare én av dem. I tillegg til å skille deg ut i arbeidsmarkedet vil et utvekslingsopphold øke dine språklige ferdigheter, utvikle dine faglige perspektiver og gi deg personlig vekst! At utveksling er både lærerikt og en unik opplevelse for livet er det ingen tvil om!

Søknadsfrist for utreise høstsemesteret er 1. februar og for vårsemesteret 1. september. Minimumskravet for å reise på utveksling er at du må ha bestått eksamener tilsvarende ett års studier (60 studiepoeng) før du reiser.

Les mer om utveksling her: www.uis.no/ut

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i digital serviceledelse

Alle utdanninger innen