Fakta

Sted:
Stavanger
Studietype:
Master, 5 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
300
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: SIVING
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 29
Søknadskode (SO): 217760

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Stavanger

3. mars 2023.

Om studiet

Dette studiet passer for deg som vil jobbe med programvareutvikling, datanettverk, nettskyløsninger, håndtering og analyse av store datasett og utvikling av ny teknologi som krever solid dataforståelse.

Studiets oppbygging

Med en mastergrad i datateknologi står mulighetene åpne for de mest krevende og de mest interessante arbeidsoppgavene innen fagfeltet. Studiet baserer seg på en 3+2 modell. De tre første årene er like bachelorstudiet i datateknologi, der undervisningen i hovedsak foregår på norsk. De to siste årene velger man mellom masterprogrammene: Datateknologi eller Data Science.

Denne retningen spesialiserer seg innen utvikling og planlegging av kommersielle datasystemer for ulike formål. IKT-sikkerhet er sentralt. Du vil lære hvordan du kan utvikle programvare, og du får mulighet til å delta i et prosjekt med fokus på programmering av roboter. Du vil lære mer om maskinvare, programvare, innebygde system, operativsystemer, webprogrammering, kommunikasjonsteknologi, databasesystemer og overordnet datamaskinstruktur – for å nevne noe.

Dette studiet åpner for mange ulike typer jobber. Du kan jobbe i et IT-konsulentselskap,

telekommunikasjonsbedrift, energibedrift, helseforetak, i annen offentlig sektor eller i en teknologiutviklingsbedrift som krever høy datakunnskap. Studiet er svært ettertraktet i framtidens arbeidsmarked, med utvikling av smarte løsninger som for eksempel i smarte byer, med smart energi og digitalisering.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og matematikk R1 (S1 og S2) og R2 og Fysikk 1 eller 1-årig forkurs for ingeniør.
Søknad: via Samordna opptak.
Søknadsfrist: 15. april

For overgang fra lavere nivå til høyere nivå kreves oppnådd en laveste gjennomsnittskarakter på C

Læringsutbytte

Dette studiet passer for deg vil jobbe med programvareutvikling, datanettverk, nettskyløsninger, håndtering og analyse av store datasett og utvikling av ny teknologi som krever solid dataforståelse. Studiet er femårig og først og fremst rettet mot de som er motivert for en grundig datautdanning.

Se beskrivelsen for studieprogrammene:

  • Bachelor i ingeniørfag – datateknologi
  • Master i teknologi – Computer Science eller Data Science

Videre studier

Fullført mastergrad innen datateknologi gir grunnlag for opptak på PhD-studiet i Informasjonsteknologi, matematikk og fysikk.

Karrieremuligheter

Se beskrivelsen for studieprogrammene:

  • Bachelor i ingeniørfag - datateknologi
  • Master of Science – Data Science eller Master of Science – Computer Science

Utveksling

Skaff deg et konkurransefortrinn i arbeidslivet - reis på utveksling!

UiS har inngått avtaler med høyere utdanningsinstitusjoner i Norden, Europa og i land utenfor Europa. Utvalget er stort og valget er ditt! På nettsiden vår kan du finne ut mer om hvor og når nettopp du kan reise i ditt studieprogram.

Det finnes mange gode grunner til å ta deler av utdanningen i utlandet, økte karrieremuligheter er bare én av dem. I tillegg til å skille deg ut i arbeidsmarkedet vil et utvekslingsopphold øke dine språklige ferdigheter, utvikle dine faglige perspektiver og gi deg personlig vekst! At utveksling er både lærerikt og en unik opplevelse for livet er det ingen tvil om!

Søknadsfrist for utreise høstsemesteret er 1. februar og for vårsemesteret 1. september. Minimumskravet for å reise på utveksling er at du må ha bestått eksamener tilsvarende ett års studier (60 studiepoeng) før du reiser.

Les mer om utveksling her: www.uis.no/ut

Kvalifikasjon/tittel

Master i teknologi / sivilingeniør