Fakta

Sted:
Stavanger
Studietype:
Master, 2 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Stavanger

.

Om studiet

Har du en ingeniørgrad og synes maskinlæring og kunstig intelligens er spennende? Da kan denne masteren passe for deg.

Masterstudiet tilbys som et deltidsstudium over 4 år.

Dette deltidsstudiet kan tas i kombinasjon med jobb eller andre aktiviteter, men krever noe fysisk oppmøte. Du tar emner sammen med fulltidsstudenter som tar studiet over to år, men du tar færre emner per semester fordelt på fire år. Deltidsstudiet foregår på dagtid, og de fleste emner baserer seg på laboratoriearbeid og prosjektarbeid i grupper med obligatorisk oppmøte. Forelesninger streames som regel ikke, men bøker og digitale verktøy, som Discord, dekker pensum. Du må regne med at du trenger 1-2 dager per uke (avhengig av semester) for å følge obligatoriske aktiviteter.

Evnen til å opprette, administrere og utnytte data har blitt en av de viktigste utfordringene i arbeidslivet. Med kompetanse innen Data Science er du svært ettertraktet i arbeidsmarkedet. Her kan du bidra til utvikling og bruk av smarte løsninger og digitalisering. I emner som “Maskinlæring” og “Datautvinning og dyplæring” går vi i dybden på kunstig intelligens og maskinlæring. Her lærer du blant annet om hvordan teknologien bak kunstig intelligens fungerer.

For å analysere, forstå og bruke store datamengder, krever faget tverrfaglige ferdigheter og kunnskaper. Dette studiet gir deg som har en annen ingeniørbakgrunn mulighet til å rette deg mot digitalisering og dataanalyse. Her kan du fordype deg i informasjonsgjenfinning, datautvinning og statistikk.

Data Science er avgjørende for å skape smarte løsninger, både innenfor datateknologi og andre ingeniørdisipliner.

På studiet får du mulighet til å skrive masteroppgaven din i samarbeid med industrien, og bidra inn i et sterkt forskningsmiljø ved UiS.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Opptakskrav

Opptakskravet er fullført bachelorgrad i ingeniørfag, i henhold til nasjonal rammeplan for ingeniørutdanning, eller tilsvarende utdanning med minst 10 sp med programmering og ytterligere 10 sp i datatekniske emner (databaser, algoritmer og datastrukturer, videregående programmering, operativsystemer eller lignende). Alle søkere må ha minimum 25 sp matematikk, 5 sp statistikk og 7,5 sp fysikk. Søkere med utenlandsk utdanning må ha tilsvarende 25 sp innen matematikk, 5 sp statistikk og 7,5 sp fysikk.

Det er satt en laveste gjennomsnittskarakter for opptak på C.

Det kan kreves minst 50 sp i programmering og datatekniske emner i tilfeller der nøyaktig innhold i programmering og datatekniske emner ikke kan bekreftes gjennom standardiserte læringsutbyttebeskrivelser basert på Bolognaprosessen.
Hvis du har fullført studier/emner utenfor Universitetet i Stavanger, må du laste opp originale emnebeskrivelser på norsk eller engelsk, som inneholder et klart definert læringsutbytte (curriculum). Emnenavn og -koder på emnebeskrivelsene må samsvare med karakterutskrift. Dersom du ikke laster opp emnebeskrivelser, risikerer du at søknaden din blir nedprioritert.

Søknadsfrist: 15. april

Videre studier

Fullført mastergrad gir grunnlag for opptak på PhD-studier innen informasjonsteknologi, matematikk og fysikk.

Karrieremuligheter

Med en mastergrad i Data Science kan du få en stilling i nesten alle bransjer. Noen eksempler på virksomheter hvor du kan finne arbeid er IT-konsulentselskaper, virksomheter innen telekommunikasjon, energirelaterte virksomheter, sykehus og andre offentlige etater. Spesialisering i Data Science gir grunnlag for arbeid med dataanalyse og utvikling av databehandlingssystemer for hele datalivssyklusen. Det bygger kunnskap og ferdigheter innen avansert statistikk, datautvinning, maskinlæring og prosessering av store datavolumer.

Kvalifikasjon/tittel

Master of Science