Fakta

Sted:
Stavanger
Studietype:
Master, 2 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Stavanger

.

Om studiet

Vil du løse ingeniørutfordringer ved bruk av programmering og matematisk modellering? Da kan en 2-årig master i Computational Engineering være studiet for deg!

En mastergrad i Computational Engineering vil gi deg kunnskap og kompetanse innenfor ingeniørfag, programmering og matematisk modellering. Studiet er i skjæringspunktet mellom ingeniør og data, og vil gjøre deg godt rustet til å bidra til digitaliseringen som skjer i industrien.

Har du en bachelor i ingeniørfag (eller tilsvarende) og ønsker å lære mer om hvordan du kan kombinere moderne data-drevne teknikker med matematisk modellering og programmering for å løse ingeniørutfordringer, så er dette studiet for deg.

I dette studiet vil du lære hvordan du bruker programmeringsspråk som Python og dets mange biblioteker for å utvikle modeller basert på matematikk og maskinlæring for å automatisere arbeidsflyter, og hvordan disse modellene brukes til å analysere komplekse og usikre systemer. Denne kunnskapen brukes for å forbedre beslutningstaking i en rekke ingeniør-applikasjoner, fra helseteknologi til energi og energiskifte.

På studiet vil du møte studenter med ulik ingeniørbakgrunn. Vi har fire obligatoriske emner der du lærer om modellering, programmering og beslutningsstøtte. I emnene våre bruker vi prosjektarbeid, og du vil få mulighet til å jobbe med realistiske problemstillinger og lære hvordan du fremstiller og kommuniserer resultatene profesjonelt. Resten av programmet består av anbefalte valgemner, der du kan velge de emnene som interesserer deg mest.

Det er en stor etterspørsel etter denne kompetansen i samfunnet. Flere av våre studenter får relevante jobbtilbud før de har fullført masterprogrammet. Noen jobber med dataanalyser, noen med å utvikle og teste programmer, mens andre igjen jobber som ingeniør.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Opptakskrav

Opptakskravet er fullført bachelorgrad i ingeniørfag, i henhold til nasjonal rammeplan for ingeniørutdanning, eller tilsvarende, med minimum 10 sp med informatikk eller datatekniske emner eller ingeniørfaglig innføringsemne med programmering. Alle søkere må ha minimum 25 sp matematikk, 5 sp statistikk og 7,5 sp fysikk. Søkere med utenlandsk utdanning må ha tilsvarende 25 sp innen matematikk, 5 sp statistikk og 7,5 sp fysikk.

Det er satt en laveste gjennomsnittskarakter for opptak på C

Søknadsfrist: 15. april

Videre studier

En mastergrad i Computational Engineering gir et solid grunnlag for opptak til PhD-studier innen de områdene som er relevante for den valgte akademiske fordypningen, som informatikk, energi, anvendt matematikk og fysikk.

Karrieremuligheter

Økt automatisering, robotisering, mer bruk av simuleringsmodeller og tilgang til store datamengder endrer de tradisjonelle ingeniørarbeidsoppgavene. Computational Engineers er godt egnet til å ta i bruk og bidra til digitalisering av de nye arbeidsoppgavene, fordi de har spesifikk kunnskap om de interiørmessige aspektene (domenekunnskap), programmering og modelleringskompetanse for å ta nødvendige digitaliseringsskritt.

Flere av våre studenter får relevante jobbtilbud før de har fullført mastergraden. Noen jobber med dataanalyser, noen utvikler og tester programmer, mens andre jobber som ingeniører.

Utveksling

Skaff deg et konkurransefortrinn i arbeidslivet - reis på utveksling!

UiS har inngått avtaler med høyere utdanningsinstitusjoner i Norden, Europa og i land utenfor Europa. Utvalget er stort og valget er ditt! På nettsiden vår kan du finne ut mer om hvor og når nettopp du kan reise i ditt studieprogram.

Det finnes mange gode grunner til å ta deler av utdanningen i utlandet, økte karrieremuligheter er bare én av dem. I tillegg til å skille deg ut i arbeidsmarkedet vil et utvekslingsopphold øke dine språklige ferdigheter, utvikle dine faglige perspektiver og gi deg personlig vekst! At utveksling er både lærerikt og en unik opplevelse for livet er det ingen tvil om!

Søknadsfrist for utreise høstsemesteret er 1. februar og for vårsemesteret 1. september. Minimumskravet for å reise på utveksling er at du må ha bestått eksamener tilsvarende ett års studier (60 studiepoeng) før du reiser.

Les mer om utveksling her: www.uis.no/ut

Kvalifikasjon/tittel

Master of Science

Alle utdanninger innen