Fakta

Sted:
Stavanger
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: REALFA
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 30
Nettbasert: Nei
Samlingsbasert: Nei
Deltid: Nei
Søknadskode (SO): 217860

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Stavanger

.

Om studiet

Lurer du på hva som skjer med cellene i kroppen når noen får kreft? Da kan dette studiet være for deg.

For å kunne være med og løse dagens og fremtidens biologiske utfordringer må du ha en grunnleggende forståelse. I dette studiet lærer du hvordan levende organismer er bygget opp helt fra cellenivå. Du vil også lære om samspillet mellom dyr, mennesker og miljø. Denne kunnskapen kan brukes til å forstå molekylære endringer i sykdommer, eller samspillet mellom organismer og miljøet.

På dette studiet er laboratoriet en viktig læringsarena, og du møter fag som cellebiologi, biokjemi, anatomi og fysiologi. Du kan velge om bacheloroppgaven din skal være en rent teoretisk oppgave, eller en praktisk oppgave på et laboratorium eller fra en bedrift.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Opptakskrav

Krav om generell studiekompetansehttps://www.samordnaopptak.no/info/opptak/og (REALFA):

Du må dokumentere Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) og ett av følgende krav: Matematikk R2 eller Fysikk 1 og 2 eller Kjemi 1 og 2 eller Biologi 1 og 2 eller Informasjonsteknologi 1 og 2 eller Geofag 1 og 2 eller Teknologi og forskningslære 1 og 2.

Søknadsfrist: 15. april

Videre studier

Fullført bachelorstudium kvalifiserer for opptak til masterstudium i biologisk kjemi.

Dersom en student ønsker opptak til Master i miljøteknologi, bør MAT200 Matematiske metoder 2, MAF310 Numerisk modellering 1 og FYS100 Mekanikk velges som valgemner.

Karrieremuligheter

Studiet gir en bred kjemisk utdanning med fordypning i biologiske og bioteknologiske metoder samt innen HMS. Dette gir kandidater et bredt spektrum av jobbmuligheter både i industri relatert til kjemikalier, næringsmidler, fôr, HMS, miljøvern/vann, akvakultur og havbruk, samt muligheter innen offentlige etater.

Utveksling

Skaff deg et konkurransefortrinn i arbeidslivet - reis på utveksling!

UiS har inngått avtaler med høyere utdanningsinstitusjoner i Norden, Europa og i land utenfor Europa. Utvalget er stort og valget er ditt! På nettsiden vår kan du finne ut mer om hvor og når nettopp du kan reise i ditt studieprogram.

Det finnes mange gode grunner til å ta deler av utdanningen i utlandet, økte karrieremuligheter er bare én av dem. I tillegg til å skille deg ut i arbeidsmarkedet vil et utvekslingsopphold øke dine språklige ferdigheter, utvikle dine faglige perspektiver og gi deg personlig vekst! At utveksling er både lærerikt og en unik opplevelse for livet er det ingen tvil om!

Søknadsfrist for utreise høstsemesteret er 1. februar og for vårsemesteret 1. september. Minimumskravet for å reise på utveksling er at du må ha bestått eksamener tilsvarende ett års studier (60 studiepoeng) før du reiser.

Les mer om utveksling her: www.uis.no/ut

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i realfag

Alle utdanninger innen