Fakta

Sted:
Oslo
Studietype:
Erfaringsbasert master
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Oslo

9. februar 2023.

Om studiet

Er du leder, mellomleder, lærer eller veileder? Arbeider du med utdanning? Da er Masterprogrammet i Utdanningsledelse ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) noe for deg.

Studiestart januar 2023, søknadsfrist var 15. september.

Utvikle deg som leder mens du studerer

Masterprogrammet i utdanningsledelse knytter forskning og teori nært til ledererfaring og praksis. Studentenes erfaringer fra utdanningssektoren brukes aktivt i undervisningen. Gjennom studiet utvikler du kompetanse til å forstå, analysere, utvikle og lede utdanningsvirksomheter i lys av deres mandat og rolle i samfunnet. Dette gir deg et godt grunnlag for egenutvikling som leder.

Du møter ny internasjonalt anerkjent forskning på styring og ledelse presentert av forskerne selv. Vi vektlegger utvikling av kunnskap gjennom arbeid med relevante forskningsoppgaver.

Tilpasset undervisning

Undervisningen foregår som månedlige samlinger og er lagt til ettermiddag og kveldstid. Studiet kan derfor enkelt kombineres med fulltidsjobb.

Karrieremuligheter

Du får en unik kompetanse i utdanningsledelse og kvalifiserer deg til ledelses- og utviklingsoppgaver i utdanningssektoren. Tidligere studenter har for eksempel jobb som rektorer, avdelingsledere og rådgivere.

En mastergrad i Utdanningsledelse kvalifiserer til videre doktorgradsstudier.

Et aktivt fagmiljø

Instituttet har landets største fagmiljø innenfor utdanningsledelse som forsknings- og undervisningsfelt. Ansatte har høy kompetanse både når det gjelder forskning og fomidling. De vitenskapelige er med i flere tverrfaglige forskergrupper (blant annet CLEG).

Hvert år arrangeres Skolelederdagen som er en konferanse for skoleledere fra hele landet. Her vil du få faglig påfyll fra engasjerte forskere om tidsaktuelle temaer og problemstillinger som ledere møter i det norske utdanningssystemet.