Fakta

Sted:
Oslo
Studietype:
Årsstudium
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
60
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • 47.50 (primær)
  • 62.50 (ordinær)
Studieplasser: 10
Søknadskode (SO): 185222

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Oslo

18. desember 2023.

Om studiet

Årsenhet i tverrfaglige kjønnsstudier er et ettårig studietilbud som gir kompetanse i spørsmål om likestilling og kjønnsforskning. Studentene får også en oversikt over teoriutvikling og teoretiske perspektiver i kjønnsforskningsfeltet, samt kjennskap til feministisk vitenskapskritikk.

Kort om studiet

Årsenheten i tverrfaglige kjønnsstudier er et studietilbud på laveregradsnivå som gir innføring i grunnleggende spørsmål på kjønnsforskningsfeltet, samtidig som studenten velger noen emner fra ulike spesialfelt.

Er kjønn noe man er, noe man blir eller noe man gjør? Er det egentlig full likestilling i Norge i dag, og bør det være det? Hvordan få kunnskap om kjønnsroller i moderne samfunn? Eller få dypere innsikt i emner som likestilling, mannsforskning, kjønn og makt, kjønn og seksualitet, kjønn og vitenskap eller feministisk teori?

Studiet gir bred innsikt i hvilke spørsmål kjønnsforskningen stiller i dag, og hvordan det arbeides for å søke svar på disse spørsmålene. Ex.phil og ex.fac inngår ikke i årsenheten.

Hvem passer studiet for?

Studiet passer godt for personer som allerede arbeider innenfor feltet, men som ønsker oppdatering og kompetanseheving, og for kvinner og menn som kunne tenke seg å få ny kompetanse for nettopp å kunne arbeide med kjønn, feminisme og likestilling. Årsenheten kan om ønskelig innpasses i et bachelorprogram.

Som student på årsenheten må du delta aktivt på seminarer og jobbe med prosjektoppgaver, samtidig som du følger forelesninger og gruppeundervisning. Studiet gir god trening i muntlig (og nettbasert) diskusjon, i å lese tekster kritisk og i skriftlig framstilling.

Studiemiljø

Studentmiljøet på tverrfaglige kjønnsstudier er ikke blant de største, men er desto mer tett og inkluderende.

Som student på programmet kan du for eksempel gå på studentfagkvelder eller delta på en liten utflukt! På studentfagkveldene har vi tema som utveksling, filmkveld eller smakebiter fra masterstudenter og forskere i kjønnsforskning.

Studentene på programmet har sammen med masterstudentene på programmet i «Gender studies» et eget studentutvalg hvor de holder forskjellige arrangementer for studentene.

Videre studier og jobb

Årsenhet i tverrfalige kjønnsstudier kan innpasses i et bachelorprogram, men de fleste tar årsenheten som frittstående etterutdanning.

Studiet er også nyttig om du ønsker å jobbe innen offentlig forvaltning, med likestillingsarbeid, i frivillige organisasjoner eller innen bistandsarbeid.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Alle utdanninger innen