Fakta

Sted:
Oslo
Studietype:
Master, 2 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Oslo

20. desember 2023.

Om studiet

Hvordan kan vi finne ut om en ny medisin virker og hvilke gener som gir økt risiko for en sykdom? Hvordan bestemmer et forsikringsselskap hvor mye forsikringen din skal koste? Hvordan kan du måle risiko ved en finansiell investering, finne en optimal strategi, eller gi prisen til en opsjon? Dette er noen av de spørsmålene du kan lære om i masterstudiet Stokastisk modellering, statistikk og risikoanalyse.

Kort om programmet

I masterprogrammet Stokastisk modellering, statistikk og risikoanalyse lærer du å bruke og utvikle ulike verktøy basert på matematikk, sannsynlighetsregning, statistikk og informatikk. Slike verktøy brukes i stadig større utstrekning til å løse problemer innen mange ulike felt, som for eksempel medisin, bioteknologi, industri, samfunnsvitenskap, finans og forsikring.

Masterprogrammet har to studieretninger:

  • I studieretningen Finans, forsikring og risiko lærer du å analysere og kontrollere ulike former for risiko ved bruk av matematikk og informasjonsteknologi, kombinert med økonomi, sannsynlighetsteori og statistiske fag.
  • I studieretningen Statistikk lærer du om statistiske modeller og metoder og hvordan du kan bruke dem til å få kunnskap fra data.

Studiemiljø

Vi vet at studenter som trives er studenter som lettere lykkes faglig. Derfor vil vi at du skal trives som student hos oss!

I starten av studiet får du anledning til å bli kjent med både gamle og nye studenter og ansatte, faglig og sosialt. Dersom du lurer du på noe praktisk rundt studiet ditt, eller trenger veiledning, kan du kontakte oss.

Universitetet i Oslo har et rikt studentliv med over 200 studentforeninger. Vi oppfordrer alle studentene våre til å engasjere seg sosialt. Som student har du tilgang til trivelige studentarealer, både for studier og sosiale aktiviteter, i nær tilknytning til forskningsmiljøene.

Les mer om livet rundt studiene ved Matematisk institutt.

Studier i utlandet

Du kan reise på utveksling gjennom de avtalene Universitetet i Oslo tilbyr. Vi anbefaler da at du reiser helst i andre, eventuelt i tredje semester. En annen mulighet er opphold i utlandet i forbindelse med arbeidet med masteroppgaven.

Les mer om studieopphold i utlandet ved en master i stokastisk modellering, statistikk og risikoanalyse.

Videre studier og jobb

Etter studiet vil du ha et godt grunnlag for å jobbe innen en rekke områder både i privat virksomhet og i offentlig forvaltning. Flere av våre masteroppgaver er knyttet opp mot problemstillinger og virksomheten til ulike bedrifter og institusjoner. Noen av masterstudentene som oppnår svært gode faglige resultater, satser videre på en forskerkarriere ved å ta en doktorgrad (ph.d.) ved Universitetet i Oslo eller et annet universitet.

Les mer om videre studier og jobb etter en master i stokastisk modellering, statistikk og risikoanalyse.

Honours-sertifikat

Er du faglig ambisiøs? Det er mulig å supplere mastergraden med et honours-sertifikat på 20 studiepoeng. Du tar sertifikatet samtidig med masteren.

Studiets oppbygging

Studieprogrammet har disse studieretningene:

  • Finans, forsikring og risiko
  • Statistikk

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Alle utdanninger innen