Fakta

Sted:
Oslo
Studietype:
Master, 5 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
300
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: MATRS
Poenggrenser 2023:
  • 43.50 (primær)
  • 54.50 (ordinær)
Studieplasser: 39
Søknadskode (SO): 185698

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Oslo

6. februar 2023.

Om studiet

Vil du forstå de økonomiske kreftene som driver individer, bedrifter og samfunnet rundt oss? Vil du lære å tenke analytisk og strategisk rundt tema som bærekraft, klima, globale markeder og teknologisk utvikling? Med en integrert mastergrad i samfunnsøkonomi får du en fleksibel utdanning som gir deg kompetanse og ferdigheter som er ettertraktet og anerkjent i både det private næringslivet og i offentlig sektor.

Samfunnsøkonomi som fag studerer de beslutninger og valg som økonomiske aktører - individer, bedrifter, staten og andre - tar. Samfunnsøkonomier forsøker å forklare hvorfor aktørene gjør som de gjør og hvilke følger det får.

Samfunnsøkonomi deles gjerne inn i mikroøkonomi og makroøkonomi. Mikroøkonomi fokuserer på atferden til de enkelte økonomiske aktørene, og hvordan det enkelte markedet fungerer. Makroøkonomi studerer samspillet mellom aktørene og forsøker dermed å gi et helhetlig bilde av hvordan økonomien fungerer. Dermed lærer samfunnsøkonomer både å analysere de store, globale problemstillingene og de mindre, lokale spørsmålene. Du kan blant annet studere internasjonal økonomi, demografi, økonomisk politikk, adferdsøkonomi, miljøøkonomi og utviklingsøkonomi.

Dette er programmet for deg som ønsker et utfordrende studium og har solid bakgrunn i matematikk. Studieprogrammet består nesten utelukkende av samfunnsøkonomi og gir deg valgfrihet innenfor de ulike samfunnsøkonomiske fagretningene. Matematikk, statistikk og økonometri står sentralt i studieprogrammet og brukes til å lage modeller for hvordan økonomien fungerer. En kombinasjon av bredde og spisskompetanse gjør våre studenter attraktive i arbeidsmarkedet.

Programmet leder til en mastergrad i løpet av fem år.

Studiemiljø

Studieprogrammet er kjent for et godt og aktivt studiemiljø med blant annet eget tidsskrift, næringslivskontakter og festforening. Hver høst arrangeres det en hyttetur til Nordmarka for nye studenter og vår egen fadderordning er til for å hjelpe deg å finne deg til rette i studentmiljøet.

Finn din fremtid

Å forberede seg til livet etter studiene er en prosess som går over tid og som starter tidlig. Finn din fremtid er et tilbud for å gjøre det lettere for deg å oppdage dine muligheter underveis i studietiden. Du vil lære om hvordan du kan planlegge og sette gode mål for deg selv, og hva du kanskje ikke kan planlegge for. Du vil få innsikt i hva som kan være relevant erfaring på veien videre og hvordan du kan bruke studietiden til å utforske dine muligheter for videre studier eller jobb. Du vil få konkrete verktøy på veien som du kan bruke til å finne din retning. Les mer om karrieremnene.

Studier i utlandet

Vi har utvekslingsavtaler med mange gode universiteter i Europa. Hva med ett semester i Berlin, Paris, Barcelona eller Essex? Vil du dra lengre har UiO en mengde avtaler å velge mellom i Amerika, Afrika, Asia eller Oseania. Det 4. og 8. semesteret i studieprogrammet er satt av til utveksling. Utveksling gir internasjonal erfaring som kan gi deg et fortrinn når du skal ut i arbeidslivet. Hvert år reiser flere studenter fra samfunnsøkonomi på utveksling til læresteder verden over og kommer hjem med både faglig og kulturelt påfyll.

Jobb og videre studier

Mange samfunnsøkonomer jobber med analyse og utredningsoppgaver innen offentlig forvaltning og i privat sektor. Andre jobber i nærings- og finansinstitusjoner, eller i konsulentbransjen.

Noen går videre til et doktorgradsstudium i samfunnsøkonomi, og studieretningen "avansert metode" er velegnet for disse.

Studiets oppbygging

Studieprogrammet har disse studieretningene:

  • Avansert metode
  • Generell økonomi

Alle utdanninger innen