Fakta

Sted:
Oslo
Studietype:
Årsstudium
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
60
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • 47.20 (primær)
  • 59.00 (ordinær)
Studieplasser: 40
Nettbasert: Nei
Samlingsbasert: Nei
Deltid: Nei
Søknadskode (SO): 185239

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Oslo

20. desember 2023.

Om studiet

Vil du forstå drivkreftene i økonomien? Vil du få innsikt i hva som bestemmer sysselsetting, rente og valutakurs, og hvordan priser og inntekter bestemmes i markedene? Vil du lære å analysere effektene av økonomisk politikk? Vil du vite hvordan vi kan påvirke økonomien i mer bærekraftig retning, med mindre fattigdom?

Innhold i studiet

Årsenheten i samfunnsøkonomi er en ettårig innføring i samfunnsøkonomi, med en kombinasjon av obligatoriske og valgfrie emner innenfor faget. Det er stor valgfrihet i hvilke emner du kan fordype deg i, som for eksempel miljø-økonomi, finans, utviklingsøkonomi, handel, velferd og økonomisk politikk og økonomisk historie.

På årsenheten lærer du å forstå og bruke relevante samfunnsøkonomiske begreper, resonnementer og modeller til å presisere og analysere samfunnsøkonomiske problemstillinger. De obligatoriske kursene i mikro- og makroøkonomi gir deg kunnskap om forutsetningene disse modellene bygger på og de viktigste implikasjonene av modellene.

Undervisningen hos oss ledes av internasjonalt anerkjente forskere som sørger for et nivå på høyde med de beste lærerstedene i verden, og som er aktivt engasjert i samfunnsdebatten.

En årsenhet i samfunnsøkonomi kan inngå som en del av en bachelorgrad i samfunnsøkonomi eller andre fag, eller den kan tas som videreutdanning.

Jobb og videre studier

Årsenheten er ikke en selvstendig grad, men kan brukes som en del av en bachelorgrad i samfunnsøkonomi eller 5-årig master i samfunnsøkonomisk analyse.

Studier i utlandet

Det er ikke mulig å reise på utveksling gjennom årsenheten i samfunnsøkonomi, men dersom du søker deg videre på et bachelorprogram ved UiO har du muligheten til å ta deler av studiet i utlandet.

Studiemiljø

Samfunnsøkonomi er kjent for å ha et aktivt og inkluderende studentmiljø. Studentene arrangerer blant annet studietur, hyttetur, vaffeldag, fester, bedriftsbesøk og andre faglige aktiviteter.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Alle utdanninger innen