Fakta

Sted:
Oslo
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • 50.00 (primær)
  • 57.10 (ordinær)
Studieplasser: 82
Søknadskode (SO): 185898

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Oslo

20. desember 2023.

Om studiet

Vil du forstå de økonomiske kreftene som driver individer, bedrifter og samfunnet rundt oss? Vil du lære å tenke analytisk og strategisk rundt tema som klima, ulikhet, globale markeder og teknologisk utvikling? Vil du forstå konsekvensene av en epidemi som Koronaviruset for arbeidslivet, næringslivet og samfunnet? Samfunnsøkonomi er en fleksibel utdanning som gir deg spennende jobbmuligheter.

Innhold i studiet

Hva er samfunnsøkonomi? Samfunnsøkonomi handler om valg og effekten av valgene - for enkeltindivider og for samfunnet. Det handler om fordeling og bruk av ressurser, og om samspillet mellom individer, bedrifter og myndigheter.

For å bli en god økonom bør du ha interesse for hvordan samfunnet fungerer, og du bør ha sans for matematikk. Vi studerer enkeltaktørene i økonomien og hvordan samspillet mellom disse bestemmer hva som skjer i markedene. Vi studerer økonomien som helhet og ser på de store sammenhengene.

Når du studerer samfunnsøkonomi utvikler du et sett med ferdigheter og en måte å tenke på som gjør deg i stand til å ta beslutninger og å besvare viktige spørsmål som for eksempel:

  • Hvilke tiltak er mest effektive for å redusere klimautslipp?
  • Vil økt konkurranse fra Kina påvirke norske bedrifters lønnsomhet?
  • Hvordan kan vi redusere arbeidsledigheten?
  • Hvordan bestemmes renten på boliglån?

Internasjonalt ledende miljø

Undervisningen på universitetet er forskningsbasert. Det betyr at vi tilstreber å formidle den nyeste kunnskapen til våre studenter.

Hos oss møter du internasjonalt anerkjente forskere som har mottatt nasjonale og internasjonale priser for sitt arbeid. De sørger for et faglig nivå på høyde med de beste lærestedene i verden.

Vi er rangert som det beste samfunnsøkonomiske miljøet i Norge, og er stolte av å være det eneste fagmiljøet i Norge som i årenes løp har fått to Nobelpriser.

Hva er forskjellen på samfunnsøkonomi og andre økonomiutdanninger?

Samfunnsøkonomer og andre økonomer har en god del til felles, og de fleste økonomiutdanninger inneholder noe samfunnsøkonomi.

I samfunnsøkonomistudiet går du dypere inn i hvordan økonomien fungerer, og kreftene som påvirker individers og bedrifters beslutninger og utvikling. Vi legger stor vekt på metoder for å tallfeste økonomiske sammenhenger, som hvordan endringer i utlandet kan påvirke norsk økonomi, og hva som er virkningen av ulike politiske tiltak. Her bruker vi metodefag som matematikk, statistikk og programmering.

Siviløkonomutdanningen inneholder andre fag som organisasjon, ledelse og regnskap.

I arbeidslivet har samfunnsøkonomer en fordel i jobber som krever sterk kompetanse innen samfunnsøkonomi og analytiske ferdigheter. Blant ledere i næringsliv og offentlig sektor finner man både samfunnsøkonomer og siviløkonomer.

Jobb og videre studier

Samfunnsøkonomer er ettertraktede på arbeidsmarkedet. Studiet gir deg gode og varierte jobbmuligheter. Tidligere studenter jobber blant annet i bank og finans, konsulentselskaper, departementene, ideelle organisasjoner, kommunikasjon og forskning.

Med en bachelorgrad i samfunnsøkonomi er du kvalifisert til å søke opptak til masterprogrammer i samfunnsøkonomi (Economics) i Norge og andre land.

Les mer om jobb og videre studier.

Finn din fremtid

Å forberede seg til livet etter studiene er en prosess som går over tid og som starter tidlig. Finn din fremtid er et tilbud for å gjøre det lettere for deg å oppdage dine muligheter underveis i studietiden. Du vil lære om hvordan du kan planlegge og sette gode mål for deg selv, og hva du kanskje ikke kan planlegge for. Du vil få innsikt i hva som kan være relevant erfaring på veien videre og hvordan du kan bruke studietiden til å utforske dine muligheter for videre studier eller jobb. Du vil få konkrete verktøy på veien som du kan bruke til å finne din retning.

Les mer om karriereemner

Studier i utlandet

Det er også mulig å ta en del av studiet utenlands. Et semester i utlandet vil gi deg nye faglige perspektiver, styrke dine språkkunnskaper og gi deg en opplevelse for livet. UiO har avtaler med en rekke anerkjente universiteter verden over, der du kan studere emner innen samfunnsøkonomi eller andre fag.

Les mer om studier i utlandet.

Studiemiljø

Samfunnsøkonomi har et aktivt og godt studiemiljø, og det er lett å bli kjent med andre på studiet. Bli med på utenlandsturer, hyttetur, fester, bedriftsbesøk og andre faglige aktiviteter.

Les mer om våre studentforeninger og livet rundt studiene.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen