Rettsvitenskap (jus) favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Master, 5 år

Søknadsfrist

15. april 2019

Studiepoeng

300

Semester

10

Om studiet

Vil du bli advokat eller dommer, ønsker du å jobbe i forvaltningen eller for en humanitær organisasjon? Vi kan tilby en utdanning som gir deg mange muligheter på arbeidsmarkedet.

Er du opptatt av rett og galt, rettferdighet og rettigheter? Er du samfunnsengasjert og opptatt av hva som skjer i verden rundt deg? Da kan rettsvitenskap være noe for deg.

Studiet vil gi deg en innsikt i rettsreglenes betydning for hvordan samfunnet er organisert, og gi deg verktøyene til å løse juridiske problemstillinger gjennom tolkning og analyse.

Juristutdannelsen er et  profesjonsstudium. Samtidig er studiet en akademisk utdannelse. Det stiller krav til og oppøver din evne til en akademisk tilnærming; du skal være kritisk, objektiv og selvstendig når du behandler juridiske problemstillinger.

Juristutdannelsen gir deg mulighet til å spesialisere deg innenfor forskjellige rettsområder og til å kombinere jus med andre fag.

Informasjon fra Samordna Opptak

 • Poenggrenser 2019

  53.20 (primær)
  60.80 (ordinær)

  Studieplasser

  213

  Søknadskode (SO)

  185725
 • Poenggrenser 2019

  54.80 (primær)
  62.20 (ordinær)

  Studieplasser

  224

  Søknadskode (SO)

  185724

Lignende utdanninger