Nøkkelinformasjon

Studiested

Oslo

Nivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120.00

Studietempo

Heltid

Om studiet

Masterstudiet gir deg økt kompetanse og kunnskap innen det psykologiske fagfeltet. Du vil lære å anvende kunnskapen i ulike arbeidssituasjoner, og du vil få en spesialisering i et av psykologiens områder gjennom studieretningen du velger.

Studiets oppbygging

Studieprogrammet har disse studieretningene:

  • Arbeids- og organisasjonspsykologi
  • Helse, utvikling og samfunn
  • Cognitive Neuroscience

Alle utdanninger innen