Psykologi favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180

Om studiet

Hvorfor blir vi til de personene vi er? Hvordan påvirkes vi av andre mennesker? Og hvordan kan vi finne ut noe om dette? Bachelorprogrammet i psykologi skal gi deg generelle kunnskaper innenfor psykologi.

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

50.70 (primær)
58.80 (ordinær)

Studieplasser

180

Søknadskode (SO)

185876

Lignende utdanninger