Fakta

Sted:
Oslo
Studietype:
Master, 2 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Oslo

18. desember 2023.

Om studiet

Hvordan påvirker nye medier og ny teknologi maktforholdene i vår verden? Trenger politikere medier for å nå folk, og har sosiale medier ført til at flere deltar i politikken og får økt kunnskap? Eller har sosiale medier snarere ført til negativitet og polarisering? Masterprogrammet i politisk kommunikasjon gir deg svar på disse og andre spørsmål.

Kort om studiet

Programmet Politisk kommunikasjon fokuserer på samspillet mellom politikere, innbyggere og media, samt hvordan fremveksten av nye medier og ny teknologi har endret politisk kommunikasjon og den offentlige sfæren på grunnleggende måter.

Masterprogrammet i Politisk kommunikasjon er en intensiv, toårig utforskning av problemstillinger innen politisk kommunikasjon, med spesiell vekt på Norden, i et internasjonal perspektiv. Her får du inngående kjennskap til politiske systemer og mediesystemer, samt kunnskap om og nærhet til forskningsfronten på sentrale tema innen politisk kommunikasjon, som opinion og demokrati, medieeffekter, betydning av ny medieteknologi, politisk påvirkning, strategisk kommunikasjon og lobbyisme.

Nordiske land er kjent for sine stabile velfungerende demokratier, også kjent som den nordiske modellen, kjennetegnet av høy tillit, politisk engasjement og valgdeltakelse, ytringsfrihet og mediefrihet. I tillegg har nordiske land den høyeste andelen av befolkningen som bruker avanserte nye medieteknologier. Alt dette gjør Norden særlig interessant for å studere politisk kommunikasjon i etablerte demokratier.

Programmet startet høsten 2022. Les en artikkel om det nye masterprogrammet i politisk kommunikasjon.

Forskningsbasert undervisning

Programmet er knyttet til forskningsgruppen POLKOM – Senter for studier av politisk kommunikasjon ved Institutt for medier og kommunikasjon. Undervisningen er derfor forskningsbasert med vekt på den siste utviklingen og funn innen feltet. Det benyttes gjesteforelesere som aktivt er med på å forme den politiske agendaen.

Emnene vi tilbyr ligger nært opp mot våre vitenskapelig ansattes egne forskningsfelt. Du vil oppleve engasjerte og oppdaterte forelesere som bruker dagsaktuelle temaer i undervisningen. Det vil også være mange anledninger til diskusjon, både med forskere og medstudenter.

Mange muligheter

Du kan velge å komponere ditt eget emne hvis du har spesielle interesser innen en retning av faget utover de emnene som til enhver tid tilbys. Du kan også få studiepoeng ved å være vitenskapelig assistent i POLKOM forskningsgruppen. Dermed opparbeider du deg verdifull kompetanse og bygger nettverk innen et spennende forskningsmiljø. Vi samarbeider også med Oslo Met, og du kan ta utvalgte emner hos dem.

Les mer om hvordan programmet er bygd opp

Utveksling og praksis

Studieprogrammet tilbyr muligheter for praksis og utveksling. Et semester i utlandet gir verdifull erfaring, nye faglige perspektiver og er også attraktivt i arbeidslivet. Hva med et halvår i New York, Berlin eller København? Du kan også ta et semester med arbeidspraksis, enten i Norge, eller internasjonalt. Les mer om dette på siden om hvordan programmet er bygd opp.

Les mer om studieopphold i utlandet

Livet rundt studiene

Institutt for medier og kommunikasjon holder til i Forskningsparken, like ved Blindern Campus, hvor studentene har sin egen etasje for undervisning og selvstudier. Studiemiljøet er varmt, åpent og imøtekommende. Terskelen for å bli kjent med nye studenter er lav, og det er muligheter for å engasjere seg studentpolitisk eller faglig-sosialt. Vil du påvirke studieprogrammene på instituttet, vil du være med og skape et levende og godt studiemiljø, eller vil du kanskje skrive artikler i nettmagasinet PRESSET? Som student på masterprogrammet i politisk kommunikasjon får du mange muligheter til å utfolde deg både faglig og sosialt.

Jobb og videre studier

Dette programmet gir deg avansert kunnskap om politisk kommunikasjon, politiske system og mediesystem, og gir deg mange karrieremuligheter i Norge og i utlandet. Den faglige kunnskapen, ferdighetene og den generelle kompetansen du får gjør deg meget godt kvalifisert til en rekke yrker i offentlig, privat og ikke-statlig sektor, blant annet, men ikke avgrenset til politikk-, kommunikasjons-, påvirkning-, kultur- og mediebransjen.

Du er også kvalifisert til å søke deg videre til en PhD-stilling og en karriere innen forskning og akademia.

Les mer om jobb og videre studier

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Alle utdanninger innen