Fakta

Sted:
Oslo
Studietype:
Årsstudium
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
60
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • 53.00 (ordinær)
Studieplasser: 35
Søknadskode (SO): 185211

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Oslo

18. desember 2023.

Om studiet

I årsenheten i nordisk, særlig norsk og litteratur får du gå på oppdagelsesferd i det norske språksystemet og den norske litteraturen. Og du lærer hvordan du kan overbevise med språket ditt.

Innsikt i norsk og nordisk språk

Årsenheten gir deg innsikt i norsk og nordisk språk og litteratur fra de eldste skriftlige kildene fram til i dag.

Emnene som tilbys tar for seg norsk grammatikk, tekst og kommunikasjon og nordisk litteratur fra 1800 til i dag. I tillegg følger du to valgfrie emner innen for eksempel nordisk, retorikk, norrønt eller islandsk.

Muligheter for å studere deltid

Undervisningen varierer mellom forelesninger og seminarer.

All undervisning går på dagtid, men det er mulig å søke om redusert studieprogresjon og dermed ta årsenheten på 3 eller 4 semester.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Alle utdanninger innen