Fakta

Sted:
Oslo
Studietype:
Årsstudium
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
60
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: REALFA
Studieplasser: 65
Søknadskode (SO): 185205

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Oslo

2. februar 2024.

Om studiet

Matematikk (årsenhet) er beregnet på deg som vil studere matematikk, men ikke ønsker å fullføre en hel bachelorgrad. Årsenheten kan legge et grunnlag for videre studier og erstatte hele eller deler av første studieår på bachelorprogrammene i matematikk.

Kort om studieprogrammet

Matematikk (årsenhet) gir deg en grunnleggende innføring i matematikk. Du kan velge mellom to studieløp. Det ene studieløpet baserer seg på Matematikk R1, mens det andre baserer seg på Matematikk R2. For å ta studieløpet som baserer seg på Matematikk R2, må du oppfylle de spesielle opptakskravene for enkeltemner i realfag.

Flere grunner til å velge årsenhet i matematikk

Hvis du har behov for enkeltemner i matematikk for å komplettere tidligere utdanning, for eksempel for å kvalifisere deg til masterstudier, er dette studiet for deg. Du har også mulighet til å skaffe deg spisskompetanse i matematikk. Årsenheten kan også være et alternativ hvis du ikke helt vet hva slags realfag du ønsker å studere, eller hvis du ønsker å bruke gode matematikkunnskaper som et grunnlag for studier innen andre fag.

Årsenheten er et godt valg for deg som vil søke deg inn på bachelorprogrammer i matematikk, naturvitenskap og teknologi, men ikke har Matematikk R2 fra videregående. MAT1050 – Matematikk for anvendelser 1 dekker kravet om Matematikk (R1+R2) ved opptak til emner og studieprogram ved UiO. Dette emnet inngår i studieløpet som bygger på Matematikk R1. Hvis du har full fordypning i minst ett annet realfag enn matematikk, oppfyller du derfor de spesielle opptakskravene for enkeltemner i realfag.

UiO tilbyr tre ulike bachelorprogram i matematikk

Videre studier og jobb

Årsenheten gir ikke i seg selv yrkesmuligheter, men gir i kombinasjon med andre utdanninger verdifull ekstra kompetanse og yrkesmuligheter.

Et aktivt studiemiljø

Våre studenter trives! Når du starter får du en faddergruppe, og du blir kjent med andre studenter, både faglig og sosialt. På Realfagsbiblioteket har matematikkstudentene et eget område – Sylowsalen. Her jobber studentene med matematikk både sammen og på egen hånd.

Universitetet i Oslo har et rikt studentliv med mange hundre studentforeninger. I tillegg til foreninger for idrett, språk, spill og mye mer, har matematikkstudentene egne foreninger:

Studier i utlandet

Siden dette er et årsstudium, er det ikke lagt til rette for utvekslingsstudier i utlandet i løpet av studietiden. Les generell informasjon om utvekslingsmuligheter ved UiO.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Alle utdanninger innen