Fakta

Sted:
Oslo
Studietype:
Master, 2 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Oslo

20. desember 2023.

Om studiet

Matematikk er anvendbart. Matematikk er gøy. Matematikk skjerper hjernen. Matematikk er en del av vår kulturarv. Matematikk er vakkert.

Kort om programmet

Masterprogrammet Matematikk bygger på bachelorprogrammene Matematikk med informatikk og Matematikk og økonomi. Masterstudiet gir deg en grunnleggende introduksjon til matematikkens aksiomatisk-deduktive metodetenkning. Du lærer å formulere stringente problemstillinger i en matematisk språkdrakt, velge strategier for løsning av problemene, og føre logisk korrekte bevis for dine resultater.

Masterprogrammet har to studieretninger:

Studiemiljø

Vi vet at studenter som trives er studenter som lettere lykkes faglig. Derfor vil vi at du skal trives som student hos oss!

I starten av studiet får du anledning til å bli kjent med både gamle og nye studenter og ansatte, faglig og sosialt. Dersom du lurer du på noe praktisk rundt studiet ditt, eller trenger veiledning, kan du kontakte oss.

Universitetet i Oslo har et rikt studentliv med over 200 studentforeninger. Vi oppfordrer alle studentene våre til å engasjere seg sosialt. Som student har du tilgang til trivelige studentarealer, både for studier og sosiale aktiviteter, i nær tilknytning til forskningsmiljøene.

Les mer om livet rundt studiene ved Matematisk institutt.

Studier i utlandet

Du kan reise på utveksling gjennom de avtalene Universitetet i Oslo tilbyr. Vi anbefaler da at du reiser helst i andre, eventuelt i tredje semester. En annen mulighet er opphold i utlandet i forbindelse med arbeidet med masteroppgaven.

Les mer om studieopphold i utlandet ved en master i matematikk.

Videre studier og jobb

Etter studiet vil du ha et godt grunnlag for å jobbe innen en rekke områder både i privat og offentlig næringsliv. Mange av våre masteroppgaver er knyttet direkte opp mot problemstillingene og virksomhetene til teknologiske bedrifter og institusjoner i Norge. Noen av masterstudentene som oppnår svært gode faglige resultater, satser videre på en forskerkarriere ved å ta en doktorgrad (ph.d.-grad) ved Universitetet i Oslo eller et universitet i utlandet.

Les mer om jobb og videre studier etter en master i matematikk.

Honours-sertifikat

Er du faglig ambisiøs? Det er mulig å supplere mastergraden med et honours-sertifikat på 20 studiepoeng. Du tar sertifikatet samtidig med masteren.

Studiets oppbygging

Studieprogrammet har disse studieretningene:

  • Matematikk
  • Matematikk for anvendelser

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Alle utdanninger innen