Fakta

Sted:
Oslo
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
 • Alle (primær)
 • 45.30 (ordinær)
Studieplasser: 75
Nettbasert: Nei
Samlingsbasert: Nei
Deltid: Nei
Søknadskode (SO): 185462

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Oslo

15. desember 2023.

Om studiet

Hva kan kunsten fortelle oss? Vil du lære hvordan vi tolker visuelle uttrykk? Kunst er tett forbundet med sosiale, religiøse og politiske forhold, og vi lever i en verden som er mer visuell enn noensinne. På dette programmet får du innsikt i alle kunstens former fra antikkens klassiske arv, via modernismens billedkunst, til dagens film og fotografi.

Kort om studieprogrammet

På dette studiet lærer du om den visuelle kunstens historie i Europa de siste 4000 årene. Her studerer du kunst ved å analysere utformingen, innholdet og funksjonen til konkrete kunstverk og arkitektur i lys av den teoretiske og historiske bakgrunn for verkene.

Vi er spesielt fascinert av bilder på vandring mellom høykultur og populærkultur, og mellom ulike epoker og verdensdeler. Programmet gir deg kunnskap om teknikker og teknologier: Fra tempelkonstruksjon til tegning til digitale nettverk.

Kunsthistorie og visuelle studier er et teoretisk studium der du blant annet studerer:

 • billedkunst, design og arkitektur fra antikken til vår tid
 • viktige perioder av kunsthistorien
 • behandlingen av de mest sentrale kunsthistoriske verk
 • samtidens kunstteorier for ulike perioder
 • sentrale verk fra forskjellige perioder i lys av allmenn kultur- og idéhistorie

Med en bachelor i kunsthistorie og visuelle studier får du den store oversikten over kunsthistorien, og du lærer å analysere og tolke kunstverk. Kunstverk er ikke bare malerier, skulpturer og arkitektur, men kan også være moderne design, fotografi, datakunst og performances. Du får muligheten til å dra på ekskursjoner og å oppsøke kunstverkene der de er, både i Norge og utlandet.

Studiemiljø

Studiemiljøet på kunsthistorie og visuelle studier er aktivt og variert, og det finnes flere foreninger og aktiviteter du kan delta i.

 • Du kan bli med på kunstvandringer, omvisninger, foredrag, fester, studieturer, quiz og filmvisninger i regi av Fagutvalget for kunsthistorie og visuelle studier. Fagutvalget arbeider også for å ivareta studentenes rettigheter og bidrar til å danne nettverk både på og utenfor universitetet. Fagutvalget for kunsthistorie og visuelle studier arrangerer også studieturer og fester i samarbeid med de andre fagutvalgene på Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk. Her får du muligheten til å møte studenter på tvers av fag og interesser. Du er alltid velkommen som bidragsyter, festdeltaker eller begge deler!
 • Dersom du går med en gallerist i magen, kan studentforeningen Galleri Neufvære noe for deg. Her får du erfaring med utvikling og drift av utstillinger.
 • Kunstttidskriftet Paragone viser mangfoldet av retninger innen faget og er en arena der studentene kan utveksle kunnskap samt få erfaring med skriftlig formidling. Liker du å skrive eller ønsker mer erfaring med å skrive kunsthistoriske tekster? Da er Paragone foreningen for deg!
 • Det finnes over 250 studentforeninger på Universitetet i Oslo som du kan delta i. Finn din forening!

Studier i utlandet

Som student på kunsthistorie og visuelle studier kan du ta deler av studiet ved Det norske institutt i Roma. Du kan fordype deg i italiensk kunst og kultur og bli bedre kjent med Roma og dine medstudenter.

Kunsthistoriestudiet er tilrettelagt for at du skal kunne ta et semester i utlandet. Vi anbefaler at du legger inn utenlandsstudier i fjerde og/eller femte semester.

Du kan også benytte deg av utvekslingsavtaler med kjente universiteter i blant annet:

 • Frankrike
 • Storbritannia
 • Tyskland
 • Sveits
 • Sverige

Videre studier og jobb

Med en bachelor i kunsthistorie og visuelle studier kan du blant annet jobbe på museer, med kunstformidling, galleri- og forlagsvirksomhet, kulturminneforvaltning og kulturadministrasjon.

Etter en fullført bachelorgrad kan du gå videre med masterprogrammet i kunsthistorie og visuelle studier.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Alle utdanninger innen