Fakta

Sted:
Oslo
Studietype:
Master, 2 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Oslo

1. februar 2024.

Om studiet

Vil du være med å skrive kunsthistorien? Vil du lære om hvordan man planlegger en utstilling, arbeider med kunstkritikk eller bevaring av moderne kulturminner? Bli en del av et av de største fagmiljøene i Norden og dyrk din interesse for kunsthistorie og visuelle studier.

I vårt masterprogram får du en dypere forståelse av fagets tradisjoner og nye retninger. Vi arbeider med billedkunst, foto og video, arkitektur og design, og legger vekt på grundig analyse av det enkelte kunstverk. Du kan velge mellom flere metodiske og teoretiske innfallsvinkler.

Programmet har to studieretninger

Studiemiljø

Studiemiljøet på kunsthistorie og visuelle studier er aktivt og variert, og det finnes flere foreninger og aktiviteter du kan delta i.

 • Du kan bli med på kunstvandringer, omvisninger, foredrag, fester, studieturer, quiz og filmvisninger i regi av Fagutvalget for kunsthistorie. Du er alltid velkommen som bidragsyter, festdeltaker eller begge deler!
 • Dersom du går med en gallerist i magen, kan studentforeningen Galleri Neufvære noe for deg. Her får du erfaring med utvikling og drift av utstillinger.
 • Studenttidskriftet Paragone er for deg som har lyst til å skrive om kunsthistorie.
 • Det finnes over 250 studentforeninger på Universitetet i Oslo som du kan delta i. Finn din forening!

Studier i utlandet

Kunsthistorien har hele verden som sitt arbeidsfelt. Du kan også benytte deg av utvekslingsavtaler med kjente universiteter i blant annet

 • Frankrike
 • Storbritannia
 • Tyskland
 • Sveits
 • Sverige

Du kan også ta deler av studiet ved Det norske institutt i Roma. Les mer om muligheter for utveksling.

Videre studier og jobb

Etter fullført mastergrad kan du jobbe på museer, gallerier og forlag, med kunstformidling og kulturminneforvaltning. Du kan også gå videre innen forskning. Les mer om jobbmuligheter.

Studiets oppbygging

Studieprogrammet har disse studieretningene:

 • Kuratering, kritikk og modernismens kulturarv
 • Kunsthistorie og visuelle studier

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Alle utdanninger innen