Fakta

Sted:
Oslo
Studietype:
Årsstudium
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
60
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • 47.10 (primær)
  • 59.60 (ordinær)
Studieplasser: 35
Nettbasert: Nei
Samlingsbasert: Nei
Deltid: Nei
Søknadskode (SO): 185272

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Oslo

15. desember 2023.

Om studiet

Hva er kunst og hvorfor er kunst viktig? Billedkunst, arkitektur, design og andre visuelle uttrykk inngår som en selvfølgelig del av våre omgivelser. Er du fascinert og vil forstå mer om kunstens rolle i samfunnet, da er årsenheten i kunsthistorie og visuelle studier en god begynnelse som gir deg oversikt over den vestlige kunsthistorien, ulike perioder og kjente enkeltverk.

Kort om studieprogrammet

Denne årsenheten gir deg en oversikt over europeisk kunsthistorie og innsikt i sentrale problemstillinger i kunsthistorien. På faget studerer du historien til den visuelle kunsten med hovedvekt på billedkunst, skulptur og arkitektur.

Årsenheten består av fire emner:

  • Introduksjon til kunsthistorie
  • Billedkunst og arkitektur fra antikken til renessansen
  • Billedkunst og arkitektur fra barokken til samtiden
  • Et fritt valgt kunsthistorieemne på 2000-nivå

Undervisningen varierer mellom forelesninger, gruppeseminarer og innleveringer, diskusjoner og veiledning på nett.

Studiet passer for deg som ønsker å fullføre en utdanning eller ta videreutdanning innen kunsthistorie og visuelle studier, men som ikke ønsker å ta en hel bachelorgrad.

Studiemiljø

Studiemiljøet på kunsthistorie og visuelle studier er aktivt og variert, og det finnes flere foreninger og aktiviteter du kan delta i.

  • Du kan bli med på kunstvandringer, omvisninger, foredrag, fester, studieturer, quiz og filmvisninger i regi av Fagutvalget for kunsthistorie og visuelle studier. Fagutvalget arbeider også for å ivareta studentenes rettigheter og bidrar til å danne nettverk både på og utenfor universitetet. Fagutvalget for kunsthistorie og visuelle studier arrangerer også studieturer og fester i samarbeid med de andre fagutvalgene på Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk. Her får du muligheten til å møte studenter på tvers av fag og interesser. Du er alltid velkommen som bidragsyter, festdeltaker eller begge deler!
  • Dersom du går med en gallerist i magen, kan studentforeningen Galleri Neufvære noe for deg. Her får du erfaring med utvikling og drift av utstillinger.
  • Kunsttidskriftet Paragone viser mangfoldet av retninger innen faget og er en arena der studentene kan utveksle kunnskap samt få erfaring med skriftlig formidling. Liker du å skrive eller ønsker mer erfaring med å skrive kunsthistoriske tekster? Da er Paragone foreningen for deg!

Videre studier og jobb

Årsenheten i kunsthistorie og visuelle studier kan innpasses i et bachelorprogram, men studiet er også beregnet på lærere og kulturarbeidere som ønsker videreutdanning.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen