Fakta

Sted:
Oslo
Studietype:
Årsstudium
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
60
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • 54.50 (primær)
  • 61.20 (ordinær)
Studieplasser: 24
Søknadskode (SO): 185751

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Oslo

15. desember 2023.

Om studiet

Årsenheten i kriminologi gir deg en grunnleggende innføring i studiet av kriminalitet og kriminalitetskontroll. Hva kan statistikk fortelle oss om kriminalitetsutviklingen? Hvorfor straffer vi? Hvordan fungerer egentlig et fengsel, og hvorfor er det flere menn enn kvinner som soner en fengselsstraff?

Les også om vårt bachelorprogram i kriminologi

Innhold i studiet

Dette studiet er en ettårig innføring i kriminologi. Du tar emner sammen med studenter på første- og andreåret på bachelorprogrammet i kriminologi, og fordyper deg i to spesialiseringsemner. Gjennom årsenheten vil du få grunnleggende innføring i studiet av kriminalitet, kriminalitetsutvikling og kriminalitetskontroll.

Kriminologien utforsker ulike former for kriminalitet og avvik som vold, ungdomskriminalitet, miljøkriminalitet, terrorisme og organisert kriminalitet. Men faget handler like mye om prosesser og tiltak i forkant av kriminalitet, og om samfunnets reaksjonsmønstre når kriminalitet likevel skjer.

Derfor studerer kriminologien ulike former for sosial kontroll, fra den uformelle kontrollen i familien til kontrollen som utøves gjennom politiet, domstolene, kriminalomsorgen, konfliktrådet, psykiatrien og det sosiale hjelpeapparatet, både i Norge og globalt.

Studiemiljø

  • På kriminologi er det engasjerte studenter. Institutt for kriminologi og rettssosiologi har et veldig aktivt og sosialt fagutvalg som blant annet arrangerer studietur til utlandet, fester og film- og fagkvelder.
  • Som kriminologistudent vil du møte aktive og samfunnsengasjerte ansatte som også er ledende forskere innenfor sine felt. Vi er kjent for å ha et godt læringsmiljø med god kontakt mellom ansatte og studenter.

Jobb og videre studier

  • Årsenheten er ikke en selvstendig grad, men kan inngå som en del av en bachelorgrad i kriminologi. Emnene kan inngå i andre samfunnsvitenskapelige grader på bachelornivå og egner seg godt som videreutdanning.
  • Studenter som fullfører bachelor i kriminologi arbeider blant annet i politi, påtalemyndighet, kriminalomsorg, rusomsorg, media, ideelle organisasjoner som for eksempel Kirkens Bymisjon og Røde Kors, og med undervisning, forskning og evaluering.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Alle utdanninger innen