Fakta

Sted:
Oslo
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Poenggrenser 2022:
  • Alle (primær)
  • 47.70 (ordinær)
Studieplasser: 21
Søknadskode (SO): 185901

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Oslo

20. september 2022.

Om studiet

Hva er klart språk? Hvordan kan vi spare tid og penger ved å skrive og snakke klart, og hvordan kan vi måle effekt av klarspråkinnsats? Hvordan skal det offentlige kommunisere slik at demokratiet og rettssikkerheten styrkes? Dette lærer du om på studiet i klart språk.

Alle utdanninger innen