Informatikk: programmering og systemarkitektur (bachelor) favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Bachelor, 3 år

Organisering

  • Undervisning ved lærestedet

Søknadsfrist

15. april 2019

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Programmering handler om å løse problemer og skape nye dataverktøy. Her blir du også kjent med store, komplekse systemer. Kunnskapen fra studiet ligger til grunn i alle digitale løsninger vi bruker: fra apper, informasjonsbaser, nettsider, store komplekse datasystemer til avanserte medisinske instrumenter.

Studiet handler om hvordan datamaskiner fungerer, hvordan de kommuniserer og hvordan datamaskiner brukes til å løse oppgaver. I tillegg lærer du om oppbygning, utvikling og bruk av datamaskiner i store datasystemer. Du lærer å lage løsninger som er pålitelige, fleksible, brukervennlige og effektive. Du vil også lære om datateknologiens oppbygning, utvikling og rolle i bedrifter og samfunn.

Informasjon fra Samordna Opptak

Opptakskrav

Poenggrenser 2019

46.00 (primær)
57.80 (ordinær)

Studieplasser

231

Søknadskode (SO)

185829