Fakta

Sted:
Oslo
Studietype:
Årsstudium
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
60
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • 58.30 (ordinær)
Studieplasser: 15
Søknadskode (SO): 185400

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Oslo

15. desember 2023.

Om studiet

Ønsker du grunnleggende kunnskaper om Vestens intellektuelle utvikling, og å forstå mer av det norske i europeisk kontekst? Hvilke forestillinger rommer de mest sentrale litterære, politiske, filosofiske og religiøse verkene, og hvilke virkninger har de hatt?

Kort om studiet

Årsenheten i idéhistorie gir deg innblikk i de intellektuelle, politiske, filosofiske, religiøse og vitenskapshistoriske forutsetningene for Vestens tenkning, kultur og samfunn, inkludert norsk/nordisk.

Faget gir deg generell, humanistisk kunnskap, historisk perspektiv og allmenn dannelse, og er dermed godt egnet som utdypning av tidligere studier og som grunnlag for videre studier av samfunn, språk, litteratur, filosofi, historie og idéhistorie.

Årsenheten er beregnet på deg som ikke ønsker å ta et helt bachelorprogram, men som vil bygge på tidligere utdanning, ta videreutdanning i idéhistorie for å kunne oppnå undervisningskompetanse i historie- og filosofifaget eller innen religion og etikk, eller bare vil prøve ut om idéhistorie kan være et studium for deg.

Studiemiljø

Studiemiljøet vårt er samlet på Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk. Det meste av undervisningen foregår i huset instituttet deler med den internasjonale sommerskolen, Georg Morgenstiernes hus (rett bak Universitetsbiblioteket). Vi er med andre ord litt for oss selv et halvt steinkast fra hovedcampus på Blindern.

Fagutvalget på idéhistorie jobber aktivt på egen hånd, men samarbeider også nært med instituttets andre fagutvalg om fester, fadderordning og andre faglig-sosiale arrangementer. Sammen med fagmiljøet arrangerer de også Idéhistorisk lunsjseminar hvert semester.

Innføringsemnene våre trekker mange studenter, og vi tilbyr gruppeundervisning på begge innføringsemnene (på 1000-nivå) og på noen avanserte emner (2000-nivå), slik at du får anledning til å arbeide aktivt med fagstoffet og samtidig bli kjent med dine medstudenter.

I løpet av studieåret blir du også tilbudt studieveiledning og administrativ oppfølging.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen