Fakta

Sted:
Oslo
Studietype:
Årsstudium
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
60
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • 46.50 (ordinær)
Studieplasser: 88
Søknadskode (SO): 185179

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Oslo

15. desember 2023.

Om studiet

Hvordan levde menneskene i Roma for 2000 år siden? Eller i Paris for 200 år siden? Det er lett å la seg fascinere av fortiden. Å forstå den er vanskeligere, men årsenheten er et godt sted å begynne.

Årsenheten gir deg en oversikt over eldre og nyere historie i Norge og resten av verden. Med en årsenhet i historie kan du blant annet:

  • plassere enkelthendelser i sine historiske epoker
  • trekke sammenhenger mellom norsk historie, europeisk historie og verdenshistorien
  • gjøre rede for hva vi mener med vitenskapelig kildekritikk
  • uttrykke deg muntlig og skriftlig innenfor historiefaget

Hvorfor velge historie?

Årsenheten i historie er satt sammen for å gi deg grunnlag til å undervise i faget i skolen (sammen med praktiskpedagogisk utdanning – PPU). Du kan ta årsenheten for seg, eller ta den som en del av en bachelorgrad i historie eller lektorprogrammet ved UiO.

Studiemiljø

Historisk studentforening (HSF) er et sosialt og faglig fundert fellesskap, og historiestudentes egen forening ved Universitetet i Oslo. HSFs fagutvalg har som formål å ivareta studentenes interesser og fremme studentenes synspunkter overfor vårt institutt.

HSF arrangerer også sosiale aktiviteter for å opprettholde et godt sosialt miljø blant studentene, deriblant studieturer, faglige arrangementer og fester. Følg Historisk Studentforening på facebook for å holde deg oppdatert på hva som skjer i studentmiljøet.

Den tradisjonsrike Ride Ranke-quizen arrangeres tre ganger i semesteret og er en god mulighet til å bli kjent med medstudenter og til å teste dine historiske kunnskaper.

Fortid, som er historiestudentenes eget tidsskrift, arrangerer slippfester og debatter. Studenter kan selv bidra med artikler og bokanmeldelser. Fortid kan du følge på facebook eller få mer informasjon ved å besøke hjemmesiden: fortid.no

Videre studier og jobb

Årsenheten i historie gir deg undervisningskompetanse i historie i videregående skole.

Studiet er ment som et alternativ for deg som ikke ønsker å ta et helt bachelorprogram, enten fordi du skal fullføre en uavsluttet utdanning eller ta videreutdanning for å få formelle kvalifikasjoner.

Visste du at

  • Historie stammer fra gresk ῐ̔στορῐ́ᾱ og at det betyr «kunnskap gjennom undersøkelse»?
  • Roald Amundsen var dårlig på ski?
  • Stifteren av Norsk Kvinnesaksforening var en mann?

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Alle utdanninger innen