Fakta

Sted:
Oslo
Studietype:
Master, 2 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Oslo

15. desember 2023.

Om studiet

Historiefaget er studiet av sosiale, kulturelle og andre strukturelle forhold som har preget og formet menneskenes liv og samfunn gjennom tidene. Men kan du nok om historie? Kan du forklare hvordan oljen har endret Norges plass i verden? Har du lurt på hvorfor det stadig blir mer interesse for 2. verdenskrig? Vil du kanskje undersøke hvem som har hatt interesse av å kontrollere kvinners seksualitet?

Kort om studiet

Gjennom masterprogrammet i historie får du mulighet til å gå grundig inn i slike spørsmål, og mange andre. Studiet vil gi deg kunnskapen og ferdighetene som skal til for å øke vår vitenskapelige kunnskap om fortiden.

Masterstudiet består av en kursdel og en masteroppgavedel. Med utgangspunkt i fagets historie, sentrale teoritradisjoner, kildekritiske og empiriske metoder og faglige debatter, rustes du til å planlegge og utføre selvstendige historisk arbeider.

Undervisningen er erfaringsbasert og foregår i mindre seminarer og grupper og som veiledning, og arbeidet med masteroppgaven følges opp av veileder og veiledningsgrupper.

Du kan velge mellom to løp: ett med 30 studiepoengs masteroppgave og ett med 60 studiepoengs masteroppgave. Ser mer under oppbygning og gjennomføring.

Om historiefaget ved UiO

Historie er et fag som er ekstra rikt på perspektiver, forklaringer og ideer om hvordan mennesker har levd, tenkt og handlet.

Historikermiljøet ved UiO er det største i Norden. Som masterstudent hos oss skal du ta del i et sterkt, internasjonalt forskningsfellesskap som gir deg mulighet til faglig fordypning med stor tematisk og tidsmessig variasjon.

Vi som underviser og veileder på masterprogrammet forsker på forskjellige tidsepoker og fordyper oss i temaer som spenner fra klimahistorie, makt og kunnskapsproduksjon til fattigdom, rasetenkning og teknologiutvikling. Felles er en søken etter innsikt og kunnskap om tider som er forbi, men som likevel påvirker og bestemmer menneskers liv, også i dag.

Studiemiljø

Som historeistudent får du muligheten til å ta del i et engasjert studentmiljø. Du er hjertelig velkommen til å bidra aktivt i studentforeningene Historisk studentforening og Fortid, eller bare nyte de fagligsosiale fruktene av studentforeningenes arbeid.

Historisk studentforening (HSF)

Historisk studentforening (HSF) er et sosialt og faglig fundert fellesskap, og historiestudentenes egen forening ved Universitetet i Oslo. HSFs fagutvalg har som formål å ivareta studentenes interesser og fremme studentenes synspunkter overfor vårt institutt. HSF arrangerer også sosiale aktiviteter for å opprettholde et godt sosialt miljø blant studentene, deriblant studieturer, faglige arrangementer og fester. Følg HSF på facebook for å holde deg oppdatert på hva som skjer i studentmiljøet.

Den tradisjonsrike Ride Ranke-quizen arrangeres tre ganger i semesteret og er en god mulighet til å bli kjent med medstudenter og til å teste dine historiske kunnskaper.

Fortid - historiestudentenes eget tidsskrift

Redaksjonen i Fortid, historiestudentenes eget tidsskrift, arrangerer slippfester og debatter, i tillegg til å lage et av de mest interessante fagtidsskriften om historie i Norden. Som historiestudent er du velkommen til å delta i det redaksjonelle arbeidet, både med nettversjonen av tidsskriftet og utgaven som kommer i papir. Du kan også selv bidra som forfatter på lik linje med professorer ved å sende inn artikler og bokanmeldelser. Fortid kan du følge på Facebook og Twitter, og lese i sin helhet på fortid.no.

Studier i utlandet

Masterstudenter i historie anbefales å ta et studieopphold i utlandet i studiets tredje semester. Studieoppholdet kan kombineres med oppgaveskriving.

Vi anbefaler at du begynner planleggingen av et studieopphold i utlandet tidlig i studieløpet. Vi er behjelpelige med råd og veiledning.

Institutt for arkeologi, konservering og historie har egne utvekslingsavtaler med flere prestisjetunge universiteter i Tyskland, Italia, Russland og Storbritannia.

Et studieopphold i utlandet kan gi deg nye faglige perspektiver og nettverk med forskere og studenter fra andre utdanningsinstitusjoner.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Alle utdanninger innen