Fakta

Sted:
Oslo
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • 45.50 (primær)
  • 58.30 (ordinær)
Studieplasser: 40
Søknadskode (SO): 185465

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Oslo

15. desember 2023.

Om studiet

Vil du kombinere helse, ledelse og administrasjon? Det tverrfaglige programmet gir deg bred fagkunnskap innen økonomi, helse, administrasjon, helserett og ledelse.

Utdanningen gir deg grunnlag for å jobbe i komplekse organisasjoner eller i offentlig og privat helsesektor.

I studiet lærer du å forstå og analysere helsepolitiske beslutningsprosesser gjennom disse fagområdene:

  • Organisasjonslære gir deg innblikk i hvordan helseinstitusjoner ledes, administreres og organiseres i Norge og andre land.
  • Innføring i medisinske grunnbegreper og kunnskap om befolkningens helse gjør at du forstår helsetjenestens oppgaver.
  • Bedriftsøkonomi gir deg forståelse av regnskap, finansiering og bedriftsøkonomiske metoder.
  • Helseøkonomi gir deg bakgrunn for å forstå og analysere hvordan helsesektoren utformes, finansieres og organiseres.

Programstrukturen gir deg muligheter til å velge emner du synes er interessante eller inkludere emner fra utdanning du har allerede.

Du blir en del av et godt studiemiljø

Du blir godt kjent med dine medstudenter gjennom undervisning, gruppearbeid og sosiale aktiviteter. Du får tett kontakt med undervisere og gode muligheter til faglige diskusjoner.

Helseledernes studentforening er en aktiv studentforening som arrangerer hytteturer, fester, film- og quizkvelder.

Studentene har også Helseledernes fagutvalg som setter utfordringer i helsesektoren på dagsordenen gjennom å invitere foredragsholdere og debattanter og besøke helsetjenesten.

Ta deler av studiet i utlandet

Vi oppfordrer deg til å ta et utenlandsopphold i løpet av studiet. Det gir deg mulighet til å lære og se nye perspektiver og å knytte internasjonale kontakter. Det er lagt spesielt til rette for utveksling i studiets fjerde semester.

Programmet har utvekslingsavtale med University of California, Berkeley

Jobb og videre studier

Studiet gir gode og varierte jobbmuligheter. Verden står overfor store helsepolitiske utfordringer og muligheter, og helseinstitusjonene trenger fagfolk med bred kunnskap innen økonomi og ledelse, som forstår helsetjenestens oppgaver. Hvordan skal vi håndtere eldrebølgen, antibiotikaresistens og fremtidige pandemier? Og hvordan sikrer vi en bærekraftig helsesektor?

I perioden fram til 2050 vil etterspørselen etter arbeidskraft i helsesektoren øke. Etter studiet kan du jobbe i helsevesenet, forsikringsbransjen, næringslivet og organisasjoner som prosjektleder, konsulent, saksbehandler eller rådgiver.

Ønsker du ytterligere spesialisering og fordypning tilbyr vi tre mastergrader:

Honours-sertifikat

Er du faglig ambisiøs? Det er mulig å supplere mastergraden med et honours-sertifikat på 20 studiepoeng. Du tar sertifikat samtidig med masteren.

Søknadsfrist er 15. oktober

For Honours certificate in Education for Sustainable Health (master`s supplement) er søknadsfristen 1. november.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Alle utdanninger innen