Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Oslo

Nivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Studietempo

Heltid

Om studiet

Masterstudier i geofag dekker spesialiseringer innen flere områder av geologi, geografi, hydrologi, geofysikk, geomatikk, meteorologi og oseanografi. Du lærer om jordens struktur, naturressurser og miljø.

Studiets oppbygging

Studieprogrammet har disse studieretningene:

  • Geofarer og geomekanikk
  • Geofysikk, geodynamikk og planetologi
  • Geomorfologi og geomatikk
  • Hydrologi og glasiologi
  • Miljøgeofag
  • Meteorologi og oseanografi
  • Mineralogi, petrologi og geokjemi
  • Petroleumsgeofag
  • Strukturgeologi og tektonikk
  • Sedimentologi, paleontologi og stratigrafi

Alle utdanninger innen