Fakta

Sted:
Oslo
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: REALR2
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 90
Søknadskode (SO): 185857

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Oslo

31. mars 2023.

Om studiet

Fysikere og astronomer jobber med naturens minste byggesteiner, supersterke materialer eller prosessene i solens indre. Du får en kompetanse som er ettertraktet i en rekke bransjer, fra forskning på fornybar energi til medisinsk teknologi, finans eller romforskning. Du velger blant 3 studieretninger i løpet av det første studieåret, astronomi, fluidmekanikk eller fysikk.

Kort om studieprogrammet

Fysikk og astronomi handler om å studere naturens grunnleggende lover, fra samspillet mellom elementærpartikler til hvordan universet utvider seg. Du lærer om hvordan atomer vekselvirker, om hvordan bølger beveger seg, om hvorfor tiden går fremover, og om universets opprinnelse – grunnleggende prosesser i naturen. Men det viktigste du lærer er å avdekke, forstå og beskrive naturens underliggende lover og sammenhenger. Du kan bli en fremragende problemløser, men også en som stiller de viktige og grunnleggende spørsmålene. Du får ferdigheter til å legge grunnlaget for den vitenskapelige og teknologiske utviklingen.

Du får opplæring i numeriske løsningsmetoder på dataverktøy kombinert med tradisjonell matematikk. Det gir deg muligheter til å arbeide med realistiske problemstillinger fra forskning eller industri allerede det første året. Du lærer de fysiske konseptene gjennom en kombinasjon av teori, eksperimenter, observasjoner, modellering, beregninger og teknologiske anvendelser - nettopp slik fysikere jobber. Fysikk og astronomi tilbyr som det eneste fysikkstudiet i landet hele bredden i fysikkfaget.

Du kan velge mellom tre studieretninger: Fysikk, Astronomi og Fluidmekanikk. Du velger retning etter halvannet år. Studiet starter med en felles del hvor du lærer matematiske metoder og programmering i tillegg til grunnleggende fysikk. Les mer om studieretningene:

Fysikk fokuserer på de grunnleggende sammenhengene

Fysikk ligger til grunn for utviklingen av både LED-pærer, nanomaskiner og musikkfiler, men også for vår forståelse av havstrømmer og cellers bevegelse. I løpet av de neste årene er nye, store eksperimenter og observatorier forventet å skape gjennombrudd innen vår forståelse av universets begynnelse, dets minste byggesteiner og hva mørk materie og gravitasjon er.

I fremtiden vil fysikken bidra til å utvikle kunstig intelligens, nanoteknologi, medisin, datamaskiner og å løse miljøutfordringer. Siden fysikken studerer naturens grunnleggende lover vil nye gjennombrudd også åpne for helt nye anvendelser og teknologier som vi enda ikke kan forestille oss. Fysikk er en nødvendig basis for nesten alle problemer og verktøyene fysikere bruker er under stadig utvikling.

Som fysikk-student lærer du å beskrive, forklare og anvende de fundamentale naturlovene. Du lærer å presentere resultater skriftlig og muntlig. Du vil få dyp kunnskap om fysikk, men også ferdigheter i tverrfaglig samarbeid. Og du vil få grunnlaget til selv å kunne videreutvikle deg faglig og profesjonelt gjennom et helt arbeidsliv.

En særskilt styrke ved studiet er valgmulighetene du får. Studiet inkluderer fag som sikrer deg bredde og mange inngangsporter mot andre relevante fag som kjemi, geofag, mekanikk, biofag, elektronikk, material- og nanovitenskap og medisin.

Databeregninger – unikt ved UiO

Ved UiO har vi modernisert realfagsutdanningene på en måte få andre har klart. Allerede i starten av studiet lærer du hvordan du kan trekke beregninger på datamaskinen dypt inn i kjernen av faget. Dette gjør at du kan jobbe med realistiske og avanserte problemstillinger tidlig, og utforske faget på en kreativ måte.

Studiemiljø

Du skal trives som student hos oss! Når du starter får du en faddergruppe og du blir kjent med både gamle og nye studenter, faglig og sosialt. Studentene og faglærerne på programmet reiser også sammen på et todagers seminar, det er en ypperlig anledning til å bli godt kjent og få et godt fagmiljø. Vi følger deg opp videre i studiet, med arrangementer for førsteårsstudenter og en oppfølgingssamtale med hver enkelt for å høre hvordan det går.

Dersom du lurer du på noe praktisk rundt studiet ditt, eller trenger veiledning, kan du kontakte oss.

Universitetet i Oslo har et rikt studentliv med over 200 studentforeninger.

Mange studenter engasjerer seg i Fysikkforeningen, som arrangerer ulike fester, bedriftstreff og pubkvelder med quiz.

Studier i utlandet

Vi har gode utvekslingsavtaler i Canada, men det er også mulig å reise til Svalbard, Frankrike, Italia, Tsjekkia, Tyrkia og USA. Det er lagt opp til utveksling i 5. eller 6. semester på studiet.

Les mer om utveksling.

Videre studier og jobb

Vi anbefaler å følge opp bachelorstudiet med et relatert masterprogram, ettersom det gir de mest interessante arbeidsmulighetene. Avhengig av fagene du velger i løpet av bachelorstudiet kan du ta mastergrad innenfor fysikk, astronomi, geofag, elektronikk, informatikk, material- og nanovitenskap, eller matematikk.

Kandidater med innsikt i fysiske fag og forståelse av naturlovene og matematisk modellering vil alltid være ettertraktede på arbeidsmarkedet. Det er derfor et stort antall jobbmuligheter for fysikere og astronomer – fra klimaforskning til utvikling av nye materialer og nanoteknologi. Noen av våre tidligere studenter jobber på sykehus med ansvar for strålebehandling, andre i solcelleindustrien eller med romfart.

Les mer om videre studier og jobb.

Honours-programmet

Er du ekstra faglig ambisiøs og liker å se en sak fra flere sider? Da kan Honours-programmet være et alternativ for deg. Du kan velge fysikk og astronomi som endel av dette studieprogrammet - innenfor studieretningen i realfag.

Internship: Bachelorstudent med arbeidspraksis på timeplanen

Magnus jobbet med kunstig intelligens hos Sintef Digital: – Det er veldig inspirerende å bruke det jeg har lært i praksis.

Studiets oppbygging

Studieprogrammet har disse studieretningene:

  • Astronomi
  • Fluidmekanikk
  • Fysikk

Alle utdanninger innen